Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Final Sınavı 5
1.
Osmanlı, Avusturya ve Rusya arasında yaşanan savaş sırasında arabuluculuk yapan Fransız Elçisi Villeneuve'nin bu davranıştan kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fransa'nın sahip olduğu kapitülasyonların genişletilmesi
Soru Açıklaması
2.
Bâbıâli ile Avusturya arasında arabuluculuk yapan hangi ülke bu işten karlı çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
3.
Nişli Mehmed Ağa 1722'de hangi şehre elçi olarak gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Moskova
Soru Açıklaması
4.
 • Batı tarzında mobilyalar kullanılmaya başlanmıştır.
 • Saray duvarları resimlerle süslenmiştir.
 • Devlet adamlarının portreleri yaptırılmıştır.
 • Süslü bahçeler ön plana çıkmıştır.
 • Eğlence hayatının yanı sıra şiir de iyice ön plana çıkmıştır.
 • Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri Lale Devri'nde yaşanan değişikliklerden biridir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  5.
  II. Viyana bozgununun sonucu olarak 1680’li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu aşağıdaki devletlerin hangisiyle savaşmamıştır?
  Doğru Cevap: "A" Fransa
  Soru Açıklaması
  6.
  Aşağıdakilerden hangisi II. Mustafa dönemine ait bir gelişmedir?
  Doğru Cevap: "B" Padişahın bizzat sefere katılması ve huzurunda divan tertip ettirmesi
  Soru Açıklaması
  7.
  Humbaracı Ahmed Paşa’nın girişimleriyle 1736’da topçu askerlerinin eğitimi için kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Hendesehane
  Soru Açıklaması
  8.
  Edirne va'kasında asiler, II. Mustafa’nın yerine kimin geleceğine dair kararı tam olarak nerede vermişlerdir?
  Doğru Cevap: "B" Silivri
  Soru Açıklaması
  9.
  İstanbul Antlaşması aşağıdaki ülkelerden hangisi ile yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Rusya
  Soru Açıklaması
  10.
  Osmanlı İmparatorluğu’nda savaşa ordu ile birlikte giden son padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" II. Mustafa
  Soru Açıklaması
  11.
  Edirne Vakası hangi tarihte meydana gelmiştir?
  Doğru Cevap: "B" 1703
  Soru Açıklaması
  12.
  Osmanlı İmparatorluğu’na isyan eden Gürcü Prensi Solomon’u hangi hükümdar desteklemiştir?
  Doğru Cevap: "C" Rusya C¸ariçesi II. Katerina
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdaki hangi olay Hint Okyanusu’ndaki Müslümanlar için hakimiyetlerini genişletmek adına büyük bir fırsat olmuştur?
  Doğru Cevap: "A" İspanya’nın 1580 yılında Portekiz’i işgali
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi Amcazâde Hüseyin Paşa’nın yaptığı ıslahatlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Savaş zamanında halkın vergi borcu iki katına çıkarıldı
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıda verilen kişilerden hangisi Lale Devri'ni  başlatmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa
  Soru Açıklaması
  16.
  Osmanlı Devleti’nde “ekber ve erşed” usulüne göre tahta ilk defa çıkan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" I. Mustafa
  Soru Açıklaması
  17.
  Viyana kuşatmasının ardından Azak’ı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Rusya
  Soru Açıklaması
  18.
  Kırım hangi antlaşmadan sonra bağımsız ha^le gelmiştir?
  Doğru Cevap: "C" 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
  Soru Açıklaması
  19.
  Amcaza^de Hüseyin Paşa’nın görevini bırakmasının sebebi nedir?
  Doğru Cevap: "C" Feyzullah Efendi’yi etkisizleştirmek amacıyla II.Mustafa’yı tahttan indirmek istemesini padişahın öğrenmesi
  Soru Açıklaması
  20.
  Zenta Muharebesinden sonra umudu kalmayan Osmanlı Yönetimi barışa yanaşarak hangi antlaşmayı imzalamıştır?
  Doğru Cevap: "E" Karlofça Antlaşması
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.