Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Ara Sınavı 3
1.
20 Nisan 1792’de başlayan Birinci Koalisyon Savaşı’nda Fransa aşağıdaki ülkelerden hangisi ile savaşmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Danimarka
Soru Açıklaması
2.
Padişahın kendi el yazısı ile yazılmış emirlere ne denirdi?
Doğru Cevap: "C" Hatt-ı Hümâyun
Soru Açıklaması
3.
I. Osmanlı Devleti Mora’da kurduğu hakimiyeti yeniden kaybetmiş ve bölgede olaylar tekrar başlamıştırII. Osmanlı Devleti İngiltere, Fransa ve Rusya’ya nota vererek ortada bir savaş durumu yok iken donamasını batırdıkları için tazminat istenmiştirIII. Elçilerin Osmanlı kuvvetlerini suçlayıcı açıklamaları üzerine kriz büyümüş ve üç devletin elçileri İstanbul’dan ayrılarak siyasi ilişkiler kesilmiştirYukarıdakilerden hangisi Navarin Baskını’nın Osmanlı Devleti açısından olumsuz sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Fransız ihtilalinin yenilgisiz komutanı Napoleon, ilk yenilgisini nerede almıştır?
Doğru Cevap: "C" Akka kalesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Yaş Antlaşması'nın sonuçlarından biridir değildir?
Doğru Cevap: "B" Hotin Kalesi, Ruslar ile savaş bitene kadar Avusturya'nın elinde kalacak.
Soru Açıklaması
6.
 • Rusya ve İngiltere, İstanbul’da siyasi bir başarı kazanmıştı.
 • 2 Aralık 1805 yılında Avusturya ve Rus orduları Napoleon’a karşı Austerliç’te yenilmişlerdi.
 • III. Napoleon’a karşı yürüttükleri savaşı kayıp ediyorlardı. 1806 yıllarında Rusya-İngiltere ilişkileriyle ilgili hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" I.-II. ve III
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdaki hangi nedenden dolayı 1822 yılında İran'ın Osmanlı ordusunu mağlup etmesine rağmen, İran barış arayışlarına yönlenmek zorunda kalmıştı?
  Doğru Cevap: "B" Kolera salgınının İran askerlerini büyük bir yıkıma uğratması
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdaki hangi antlaşmayla Fransa, Mısır’da yenilgiyi kabul etmiştir?
  Doğru Cevap: "B" El-Ariş Sözleşmesi
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdaki devletlerden hangisinin Eflak ve Boğdan'ı işgal etmesi sonucu Osmanlı Devleti savaş ilan etmiştir?
  Doğru Cevap: "E" Rusya
  Soru Açıklaması
  10.
  Napoleon’un 12 Haziran 1789’da Malta Adası’nı  işgal ederek Malta’da bulunan hapishanelerdeki Müslüman esirleri serbest bırakmasının sebebi nedir?
  Doğru Cevap: "C" İşgal etmeyi planladığı yerler için Müslüman âleminde kendisi hakkında iyi bir algı oluşturmak
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi “Kanunların Ruhu” eserini yazan kişidir?
  Doğru Cevap: "C" Montesquieu
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Napoleon, konsüllük yerine imparatorluk rejimini kurarak kendini imparator ilan etti.
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İhtilal Savaşları olarak bilinen süreç sona ermiştir?
  Doğru Cevap: "B" Amiens Antlaşması
  Soru Açıklaması
  14.
  I. Her iki ülke, savaşa karışmış olan tebaası için af çıkaracakII. 1774 Küçük Kaynarca ve diğer anlaşmalarla Eflak ve Boğdan’a verilen haklar muhafaza edilecekIII. Garp Ocakları korsanlarının Rus ticaret gemilerine saldırması engellenecek, saldırıya uğrayan gemilerin zararları Osmanlı Devletince tazmin edilecekIV. İki ülke arasında iyi niyet göstergesi olarak karşılıklı elçi gönderilecekYukarıdakilerden hangileri 10 Ocak 1792’de Osmanlı ve Rusya arasında imzalanan Yaş Antlaşması’nın maddelerindendir?
  Doğru Cevap: "E" Hepsi
  Soru Açıklaması
  15.
  Yapılan savaşlarda Mısır valisi olarak atanan, Mısır’da İngilizleri yenen ve Vahhabi isyanını bastıran kişi kimdir?
  Doğru Cevap: "A" Mehmet Ali Paşa
  Soru Açıklaması
  16.
  Avrupa kıtası dışında uluslararası sularda devam etmesi nedeniyle ilk dünya savaşı olarak kabul edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Yedi Yıl Savaşları
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangi hükümdar, Kahire Kalesi'nde III:Selim adına para bastırmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Napoleon
  Soru Açıklaması
  18.
  Hangi Padişah Kabakcı Mustafa İsyanıyla tahtan indirilmiştir?
  Doğru Cevap: "D" III.Selim
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmud tarafından Vahabi isyanını bastırmak için görevlendiirilen kişidir?
  Doğru Cevap: "D" Memed Ali Paşa
  Soru Açıklaması
  20.
  Yeniçeri Ocağı’nın yerine ………………………………………..ismiyle yeni bir ordu kurulmuştur.  Yukarıdaki boşluğu en doğru tamamlayan hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Asakir-i Mansure-i Muhammediye
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.