Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Final Sınavı 2
1.
Muhassıl Meclislerinde Vücuh'ü memleketten kaç kişi katılırdı?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığının zedelendiği ve Müslümanların Hristiyanlar karşısında ezildiği öne sürülerek 1876’da çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Softalar Ayaklanması
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nin 8 Kasım 1858’de Karadağ Meselesinin çözümü için imzaladığı protokolde hangi devlet yer almamıştır?
Doğru Cevap: "E" İtalya
Soru Açıklaması
4.
1826’da Rusya ile imzalanan Akkerman Sözleşmesinde hangi antlaşma aynen uygulanacaktı?
Doğru Cevap: "B" Bükreş
Soru Açıklaması
5.
1870’te Fener Rum Patrikliği’nden ayrılan Bulgar kilisesinin başpapazlarına verilen ünvan hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eksarh
Soru Açıklaması
6.
Mehmed Ali Paşa’nın vergi ödemeyi keserek bağımsızlığını ilan etmesi üzerine 21 Nisan 1839 yılında Osmanlı Devleti savaş ilan etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Mehmed Ali Paşaya karşı başlattığı savaştır?
Doğru Cevap: "D" Nizip
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki padişhahlardan hangisi ile birlikte Osmanlı Devleti durağan bir döneme girmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki hangi ülkeyle 11 Temmuz 1789 tarihinde Rusya’ya karşı bir ittifak antlaşması yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" İsveç
Soru Açıklaması
9.
Menchikov 21 Mayıs 1853 günü bütün Rus elçilik mensuplarını da yanına alarak İstanbul'dan ayrılmış, böylece Osmanlı'nın Rusya ile siyasi ilişkileri kesilmiştir. Bu durumun yaşanmasına sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti içindeki Ortodoksların koruyuculuğu hakkının kendilerine tanındığını belirten bir senedin verilmesini istemeleri
Soru Açıklaması
10.
Edirne Antlaşması ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yunanistan bağımsızlığını alamamıştır.
Soru Açıklaması
11.
Rusya ile yapılan savaş sonrası imzalanan Bükreş antlaşması kaç yılında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1812
Soru Açıklaması
12.
Rusya’nın baskısı sonucu Karadeniz’in tarafsızlığı hangi yıl kaldırıldı?
Doğru Cevap: "A" 1871
Soru Açıklaması
13.
II. Mahmut ömrünün son günlerinde hangi ülkeye savaş açılmasına dair ferman vermiştir?
Doğru Cevap: "E" Mısır
Soru Açıklaması
14.
Avrupa devletlerinin Osmanlı-Mısır anlaşmazlığını uluslararası bir zemine çekme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rusya'nın Hünkar İskelesi Antlaşmasından yararlanmak isteyeceği
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı’da özel mülkiyetin herhangi bir bedel ödenmeden, devlet adına alınmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Müsadere
Soru Açıklaması
16.
I. Osmanlı Devleti Fransa’ya Akdeniz’de limanlarını açacaktır.II. Osmanlı Fransızları Mısır’dan kovmak için 13.000 kişilik bir ordu hazırlayacaktır.III. İngiltere, hem donanma hem de askerleriyle Fransızların Mısır’dan atılması için Osmanlı Devleti’ne yardım edecektir.Osmanlı ve Rusya arasında gerçekleşen 13 maddeli antlaşma ile ilgili hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti’nin mali iflasını ilan ettiği yıl aşağıdakilerden hangsidir?
Doğru Cevap: "D" 1875
Soru Açıklaması
18.
Nizam-ı Cedid’in açıklaması hangisidir?
Doğru Cevap: "C" III.Selim döneminde yapılan tüm reformlar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sürecine damga vuran ve Sultan Abdülaziz'in usul ve kanuna aykırı iradelerini uygulamayan kişidir?
Doğru Cevap: "A" Ali Paşa
Soru Açıklaması
20.
Tanzimat devrinde yetişen büyük devlet adamlarından sonuncusu olan Âlî Paşa 7 Eylül 1871 tarihinde hayatını kaybetmiştir?
Doğru Cevap: "C" 7 Eylül 1871
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.