Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Final Sınavı 3
1.
Yeniçeri ocağının kanlı bir biçimde ortadan kaldırılması ile aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Asakir-i Mansûre-i Muhammediye
Soru Açıklaması
2.
Muhassıllık Meclisleri’nin kuruluş amacı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Vergi adaleti
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nin Niş İsyanı için gönderdiği müfettişin adı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Arif Hikmet Bey
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda belirtilen hangi anlaşma ile Sırbistan özerkliğini kazanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bükreş
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangi (1815-1830 yılları arasında)  akım ile hürriyet fikri gelişmiştir?
Doğru Cevap: "A" Romantizm
Soru Açıklaması
6.
Lale Devri hangi yıllarda başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" 1718-1730
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Abdülaziz döneminde sadrazamlık yapmayan kişilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kâmil Paşa
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Ali Paşa hakkında doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "E" Hicaz’da çıkan Vehhabi isyanını bastırmayı başaramamıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa’yı Akdeniz’den çıkarma ittifakına giren devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mısır
Soru Açıklaması
10.
Mora isyanının güç kazanmasında etkili olan iç faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tepedelenli Ali paşa isyanı.
Soru Açıklaması
11.
Hangisi Cebel-i Lübnan Nizamnamesi’nin içeriğinde yer alan bir düzenleme değildir?
Doğru Cevap: "C" Cinayetler birinci derece mahkemelerce görülecektir
Soru Açıklaması
12.
Tüm Slavları Rusya’nın liderliğinde birleştirme idealini ifade eden terim hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Panslavizm
Soru Açıklaması
13.
Abdülmecid’in tahta geçtiği yıllarda hangi mesele yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mısır meselesi
Soru Açıklaması
14.
Monarşilerin benimsediği “Viyana Sistemi” ne karşı hangi tür tepkiler güçlenmeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Liberal tepkiler
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi "çiftlik sahiplerinin topraklarını Hristiyan halkın işletilmesini" ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Eshab-ı Alaka
Soru Açıklaması
16.
 • 1856 Paris Barışı ile kabul edilen Karadeniz’in tarafsızlığının kaldırılması.
 • Balkanlar’daki Slav kavimlerinin Rus nüfuzuna alınması.
 • III. İstanbul ve Boğazlar’da Rus nüfuzunun tesisi. İgnatiyev ‘in temel politika olarak belirlediği hususlar ile ilgili hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" I. II. ve III.
  Soru Açıklaması
  17.
  Kırım savaşını sonuçlandırmak için imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Paris Antlaşması
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangi hastalık nedeniyle 1831 yılında Osmanlı DEvleti'nde ilk karantina uygulaması yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "E" Kolera
  Soru Açıklaması
  19.
  Osmanlı Devleti,  durağan döneme aşağıdakilerden hangisi devrinde girmiştir?
  Doğru Cevap: "D" Kanuni Devri
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Slobozia'da varılan uzlaşmaya göre Osmanlı Devletine sağladığı en önemli avantajdır?
  Doğru Cevap: "B" Boğazların güvenliğinin sağlanmış olması
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.