Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Osmanlı Devleti’nin büyük bir bozgunla karşılaştığı Doksanüç harbi sonunda, Ruslar’la imzalıdığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Ayestefanos
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Mithat Paşa'nın Sadrazamlıkdan alınarak sürgüne gönderilmesine karşı gösterilen tepkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yeniçeriler ayaklanarak saraya yürüdüler,sadrazam Damad Mahmud Paşa'nın kellesini istediler.
Soru Açıklaması
3.
Padişahların tahtan indirilmesi için Şeyhülislamlık'tan alınan fetvaya ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "D" Hal’ Fetvası
Soru Açıklaması
4.
 • Romanya
 • Karadağ
 • Sırbistan
 • Makedonya
 • Bulgaristan
 • Yukarıdaki ülkelerden hangilerinin bağımsızlığı Ayestefanos Antlaşması ile kabul edilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" I, III ve V
  Soru Açıklaması
  5.
  Tanzimat ile birlikte gelişen eğitim, basın ve kamuoyu sürecinde yetişen, kendilerine Yeni Osmanlılar denilen  grup'un temel isteği neydi?
  Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devletinin Meşruti yönetime geçmesi
  Soru Açıklaması
  6.
  Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin 1882 yılında Mısır'ı işgal etmesinin en önemli nedenidir?
  Doğru Cevap: "C" Akdeniz'de tam anlamıyla kontrolü ele geçirme hedefi
  Soru Açıklaması
  7.
  Rusların zaferini ilan eden Edirne Mütarekesi’ni imzalanmasından sonra zaferlerinin bir nişanesi olarak Yeşilköy’e hangi anıt dikilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Ayestefanos Anıtı
  Soru Açıklaması
  8.
  31 Ağustos 1876’da padişah olan ve saltanatı 27 Nisan 1909 yılına kadar devam eden padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" II. Abdülhamid
  Soru Açıklaması
  9.
  93 harbinde Balkan cephesinde Rusları sayıca ve silahça üstün olmalarına rağmen 3 kez üst üste yenilgiye uğratan ve padişah tarafından "Gazi" ünvanı verilen üstün komuta yeteneğine sahip Osmanlı Paşası aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Osman Paşa
  Soru Açıklaması
  10.
  I.    Asker saysının Ruslara göre oldukça yetersiz ve eğitimsiz olması II.   Arazi koşullarındaki olumsuzluklar III.  Komutanlar ve birlikler arasındaki irtibat sorunu IV.  Hükümete duyulan güven eksikliği  Yukarıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Cephesindeki Rus ilerleyişinin hızlı gelişmesindeki nedenler arasında sayılabilir?
  Doğru Cevap: "B" I ve III
  Soru Açıklaması
  11.
  II. Abdülhamid tahta hangi yılda çıkmıştır?
  Doğru Cevap: "D" 1876
  Soru Açıklaması
  12.
  Osmanlı döneminde müslüman arnavutlara ne isim verilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" Toska
  Soru Açıklaması
  13.
  Osmanlı Devleti ile Rusya arasında olan ve 93 harbi olarak isimlendirilen savaşın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti'ni Balkan topraklarından atmak
  Soru Açıklaması
  14.
  1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, literatüre hangi adla girmiştir?
  Doğru Cevap: "E" Doksanüç Savaşı (93 Harbi)
  Soru Açıklaması
  15.
  I. Savaş sebeplerini ortadan kaldırmak, II. Dış müdahaleleri sonlandırmak, III. Peşte görüşmelerinin Osmanlı'nın kulağına gelmesi, Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı-Sırbistan barış protokolünün gerçekleşmesini etkileyen faktörlerdendir?
  Doğru Cevap: "E" I-II-III
  Soru Açıklaması
  16.
  Plevne zaferlerinin kazanılmasında aşağıdaki komutanlardan hangisinin üstün komuta yeteneğinin etkisi olmuştur?
  Doğru Cevap: "E" Osman Paşa
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi Vilayat-ı Sitte olarak tanımlanan illerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Trabzon
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu cephesindeki Rus ilerleyişinin hızla gelişmesinin ne­denleri  arasında sayılamaz?
  Doğru Cevap: "C" Batı Cephesindeki Osmanlı ordularının yenilmesi üzerine Doğu cephesinin de Ruslara teslim olması
  Soru Açıklaması
  19.
  Avusturya-Macaristan tarafından Bosna- Hersek'in işgal edilmesi, aşağıdaki antlaşmaların hangisinden sonra olmuştur ?
  Doğru Cevap: "B" Berlin
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdaki devletlerden hangileri İstanbul Konferansına katılmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Paris  Barış Konferansında imzası bulunan altı devlet
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.