Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Doksanüç Harbi'nde Doğu Anadolu Cephesi hangi Osmanlı birliği tarafından savunulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 4. Osmanlı Ordusu
Soru Açıklaması
2.
Doksanüç Harbi sonunda Rusların zaferini ilan eden Edirne Mütarekesini imzaladıktan sonra zaferin nişanesi olarak Yeşilköy'e dikilen anıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ayastefanos Anıtı
Soru Açıklaması
3.
 • Fransa, Tunus'ta istediği askeri bölgeyi işgal edebilecektir.
 • Tunus'un, Fransa ve diğer devletlerle mevcut antlaşmaları devam edecektir.
 • Tunus'un borçlarını ödemesi için mali reform yapılacaktır.
 • Yukarıdaki maddeler hangi antlaşmaya ait maddelerdir?
  Doğru Cevap: "C" Kasr-ı Said Antlaşması
  Soru Açıklaması
  4.
  V. Murad’ın tahtan indirilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Akıl sağlığının bozulması   
  Soru Açıklaması
  5.
  Panislavizm hareketi, tıpkı diğer milliyetçi hareketler gibi başlangıçta siyasal nitelikte olmayıp, özellikle Rusya dışındaki Slavlar arasında dil birliğine dayanan kültürel bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Bazı Slav bölgeleri, kültürel milliyetçilik döneminde dil ve kültürlerini öne çıkarırken bazı Slav düşünürler ise, halk dili ve edebiyatına ağırlık verdiler. Bunun yanında Slav birliği ve bağımsızlığını konu edinen şair ve yazarlarda ürünler ortaya koymuştur. Aşağıda verilen şairlerden hangisi  ilk defa Slav birliği ve bağımsızlığını konu edinmiştir?
  Doğru Cevap: "E" İvan Gunduliç
  Soru Açıklaması
  6.
  1870'lerde Avrupa diplomasisinde "arabulucu" rolüyle ün salan devlet adamı kimdir?
  Doğru Cevap: "B" Prens Otto Von Bismarck
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet dönemi aydınlarından değildir?
  Doğru Cevap: "C" Sokullu Mehmet Paşa
  Soru Açıklaması
  8.
  İstanbul Konferansında İngiltere'nin temel amacı nedir?
  Doğru Cevap: "C" Balkanlarda rahat hareket eden Rusya'yı etkisiz kılarak Karadağ Savaşı'nı sonlandırmak
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması’nda alınan kararları doğru aktarmaktadır?
  Doğru Cevap: "E" Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya bırakılmıştır.
  Soru Açıklaması
  10.
  Malisör ne demektir?
  Doğru Cevap: "A" Kuzey Arnavutluk bölgesinde yaşayan Katolik Arnavutların Osmanlı dönemindeki ismidir.
  Soru Açıklaması
  11.
  Doksanüç Harbi'nde Rusların Erzurum'u kuşatmasında halkı cesaretlendiren ve ayaklandırıp düşmanı püskürten Türk tarihindeki kadın kahraman kimdir?
  Doğru Cevap: "B" Nene Hatun
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi Panislavizmin önündeki ciddi engellerden biridir?
  Doğru Cevap: "D" Ortodoks olmayan Slavlar
  Soru Açıklaması
  13.
  Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'nın yerine kim göreve getirilmiştir?
  Doğru Cevap: "B" Mehmed Rüşdü Paşa
  Soru Açıklaması
  14.
  Ayestefanos Antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "A" Rusya
  Soru Açıklaması
  15.
  Siyasi bir akım olarak 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Rus Panislavizminin şekillenmesinde,  genel olarak etkili olan gelişme neydi?
  Doğru Cevap: "A" Rusya’nın batılılaşması ve buna tepki gösterilmesi
  Soru Açıklaması
  16.
  Kıbrıs'ın kendisine bir üs olarak verilmesi durumunda Osmanlı Devleti'ni Rus saldırılarından koruyacağını söyleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
  Doğru Cevap: "E" İngiltere
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 93 Harbinde yenilgiye uğramasının nedenlerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Savaşı kazanabilmek için gösterilen inanç eksikliği
  Soru Açıklaması
  18.
  İhtilal ile tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in yerine kim geçmiştir?
  Doğru Cevap: "C" V. Murad
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Sudan isyanının başlangıç tarihidir?
  Doğru Cevap: "D" 1881
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Doksanüç Harbi'nin kaybedilmesinin nedenlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Osmanlı donanmasının sayı ve nitelik bakımından noksanlığı
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.