Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Ara Sınavı 5
1.
1881 yılında Alman Başbakanı Bismarck tarafından kurulan Üç İmparatorlar Ligi'ndeki devletler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Avusturya-Macaristan, Rusya ve Almanya
Soru Açıklaması
2.
Tanzimat ile birlikte gelişen eğitim, basın ve kamuoyu sürecinde yetişen aydın sınıfına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni Osmanlılar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin Mısır'ı işgalinde Almanya'nın beklentisidir?
Doğru Cevap: "B" Fransız - İngiliz düşmanlığını kızıştırmak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, Berlin Antlaşması sonucu ortaya çıkan sorunlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıbrıs sorunu
Soru Açıklaması
5.
Muharrem Kararnamesi hangi amaçla kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devletinin ödeyemediği iç ve dış borçlarını düzenlemek amacıyla
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması'yla ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İran Meselesi
Soru Açıklaması
7.
Tarihe "Şipka Kahramanı" olarak geçen Abdülaziz'in tahttan indirilmesine sebep olan yazdığı Tari-i Alem adlı eseri olan ve savaştan sonra Abdülhamid tarafından rütbesi alınarak Bağdat'a sürülen  Paşa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Süleyman Hüsnü Paşa
Soru Açıklaması
8.
II. Abdülhamid'in Mısır politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Araplarla karşı karşıya gelmemek ve İngilizlerle olası bir savaştan kaçınmak için, sadece diplomatik çözümler uygulanmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Panislavcılık deyimini ilk kez 1826 yılında aşağıdaki yazarlardan hangisi kullanmıştır?
Doğru Cevap: "B" J. Herkel
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı ile Sırbistan arasındaki barış protokolü hangi tarihte imzalanmıştır? 
Doğru Cevap: "B" 28 Şubat 1877  
Soru Açıklaması
11.
Sultan Abdülaziz’in bir ihtilal ile tahttan indirilmesinden sonra tahta kim çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" V. Murad
Soru Açıklaması
12.
Sudan'da isyanın başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1881
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1978 yılında imzalanan ve Balkanların büyük bir bölümünü kaybettiğimiz çok ağır şartlar içeren antlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ayestefanos Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
Rusya’nın Panislavizm politikasından en çok etkilenen devletler aşağıdakilerden hangileridir? 
Doğru Cevap: "C" Osmanlı -Avusturya Macaristan
Soru Açıklaması
15.
Berlin antlaşması imzalandıktan sonra, Teselya-Epir bölgeleri hangi iki ülke arasında sınır anlaşmazlığına sebep olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti - Yunanistan
Soru Açıklaması
16.
1856 Paris Antlaşması’nda esas olarak kabul edilen “Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü” ilkesi hangi antlaşma ile bozulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Berlin Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
Mithat Paşa’nın II. Abdülhamid tarafından azledilip yurt dışına sürülmesini sağlayan madde Kanun-i Esasi’nin kaçıncı maddesidir?
Doğru Cevap: "D" 113. madde
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşmasıyla Doğu Rumeli’ye verilen statüdür?
Doğru Cevap: "E" Şarkî Rumeli Vilâyeti
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması’nın sonuçlarından biri olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "C" İngiltere, Kıbrıs’tan çekilmiştir.
Soru Açıklaması
20.
Rusya'nın uzun yıllar Balkanlarda takip ettiği Panislavist politika aşağıda yer alan  devletlerden hangileri üzerinde en çok etki göstermiştir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti-Avusturya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.