Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Final Sınavı 1
1.
II. Abdülhamid tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti hangi savaşın içindeydi?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı-Sırbistan, Karadağ Savaşı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde (1876-1909) dış politikada takip edilen prensipler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Diplomasi yerine savaş taraflısı olmak
Soru Açıklaması
3.
5 Ekim 1908'de Osmanlı devletine bağlı hangi ülke bağımsızlığını ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bulgaristan
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı'nda kaç cephede savaşmak zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "E" 10
Soru Açıklaması
5.
İngiltere ve Fransa tarafından, İtalya’ya onlarla ittifak yaptığından dolayı savaşın sonunda Osmanlı topraklarından, Oniki Ada, Trablusgarp ve Antalya bölgesinin verildiği gizli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Londra Anlaşması
Soru Açıklaması
6.
Harb-i umumi içinde en fazla asker sayısı olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rusya
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti'nin, Almanya’nın yanında I. Dünya Harbine fiilen girdiğini göstermektedir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı donanmasının 28-29 Ekim 1914 gecesi iki Rus gemisini topa tutarak batırması
Soru Açıklaması
9.
Süveyş Kanalı cephesinde aşağıdaki ülkelerden hangisiyle savaşılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Yunan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlının  “hasta adam” imajı tamamen ortadan kalktı.
Soru Açıklaması
11.
Genç Türklere atfedilen iki başarısız darbe teşebbüsü hangi tarihlerde olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1896 ve 1897
Soru Açıklaması
12.
Üç İmparator Ligi’nin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "E" Otto Von Bismarck
Soru Açıklaması
13.
I- Osmanlı Devletinin önemli petrol kaynaklarına sahip topraklarının olması II- Osmanlı Devletinin stratejik bir öneme sahip olması III- Osmanlı Devletinin gücünü kaybetmiş olması IV- Halifeliğin gücünün savaşta üstünlük sağlayacak olması Yukarı geçen maddelerden hangisi veya hangileri İttifak devletlerinin Osmanlı Devletine bir ittifak teklif etmesine sebeptir?
Doğru Cevap: "B" II ve IV
Soru Açıklaması
14.
Rusum-ı Sitte'ye aşağıdakilerden hangisi dahil değildir?
Doğru Cevap: "E" Şeker
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti Gümrü Antlaşması'nı Hangi devletle imzalamıştır?
Doğru Cevap: "E" Ermenistan
Soru Açıklaması
16.
Berlin Antlaşması ne zaman imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 13 Haziran 1878
Soru Açıklaması
17.
Türk-Japon dostluğunun simgesi olan ve 'Ertuğrul Faciası' olarak da bilinen olay nerede meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kobe
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Londra Protokolünde Osmanlı'dan beklenen taleplerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İstanbul konferansına temsilci gönderen devletler, Osmanlı Devleti hâkimiyetindeyaşayan Hristiyan halkın kendi vatanlarına gönderilmesini talep etmektedir.
Soru Açıklaması
19.
Avusturya, Rusya ve Almanya’nın oluşturduğu “Üç imparator Ligi” hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1873
Soru Açıklaması
20.
"Avrupalılar XIX. yüzyılda halen, “büyük devlet” olma şartının Asya ve Afrika’da sömürge edinmelerine bağlı olduğunu düşünmekteydiler. Özellikle Almanya’nın Avrupa’da bir güç olarak ortaya çıkmasından sonra sömürge yarışı hızlandı ve aralarındaki rekabetlerin daha da artmasına neden oldu. Bu da yeni bir “bloklaşmalar” sürecini meydana getirdi." Bu çerçevede gerçekleşen bloklaşmalar neticesinde kurulan ittifaklar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 1879 Almanya- İngiltere ikili ittifakı.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.