Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid’in dış politika prensipleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Halifeliği kullanarak dış güçlerin tepkisini almamak
Soru Açıklaması
2.
Avrupa’da Napolyon Savaşlarının yaşattığı tahribatın tekrarlanmaması için toplanan Viyana Kongresi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1815
Soru Açıklaması
3.
Girit olayları üzerine Avrupa devletlerinin Yunanistan’a verdiği nota aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Girit’in idaresi için Osmanlı Devleti bir tür muhtariyet sağlayacaktır.
Soru Açıklaması
4.
25 Nisan'da Çanakkkara cephesi kara muharebelerinde savunmanın kaderini değiştiren kimdir?
Doğru Cevap: "D" Yarbay Mustafa Kemal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.