Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Final Sınavı 4
1.
Osmanlıda, hangi padişah ilk kez halkla buluşmak için yurt gezilerine çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" II. Mahmut
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yönetim felsefesine göre daire-i adliyenin temel öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
3.
Tanzimat fermanının kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili aşağıdaki hangi bilgiler geçerlidir? I. müslümanlar, gayri- müslimlere verilen yeni haklardan hoşlanmadı  II. gayrimüslimler ise, fermanla birlikte büyük bir beklenti ve ümide kapıldı.  III. çıkarları zedelenen ulema, âyan ve hatta, valiler, fieriat’ın çiğnendiğini ve müslümanların gâvurlarla aynı seviyeye getirildiğini belirterek halkı tahrik etti.  IV. Hükümet, Tanzimat reformlarını uygulama bağlamında hazırlıklı olmadığı için öngörülen ıslahatları ülkenin tamamında değil, Bursa gibi nispeten merkeze yakın ve yapılanların kolaylıkla denetlenebileceği yerlerde uygulamaya konulmasını kararlaştırdı.  V. Merkezi hükumetten çok uzak olduğu için Tanzimat’ın uygulanmasında Mısır vilayeti muaf tutuldu VI. 1845’te, Erzurum ve Diyarbekir eyaletlerinin de Tanzimat kapsamına alınması üzerine Van ve civarında isyanlar çıktı. 
Doğru Cevap: "D" I,II,III,IV,VI  
Soru Açıklaması
4.
Son araştırmalara göre Tanzimat fermanı hangi padişahın devrine kadar gerilemektedir?
Doğru Cevap: "C" II. Mahmud
Soru Açıklaması
5.
III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Alemdar Mustafa Paşa’nın katline yol açan iki isyandan farklı olarak padişahın yanında yer alanlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ulema
Soru Açıklaması
6.
1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile yabancı okullar üzerinde denetim kurmayı amaçlayan Osmanlı Devleti, 1886 yılında Maarif Nezareti bünyesinde aşağıdakilerden hangi teftiş birimini kurmuştur?
Doğru Cevap: "E" Mekâtib-i Ecnebiyye ve Gayrimüslime Müfettişliği
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bankası ile ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Tamamen İngiliz sermayesi ile kurulmuştur.  
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı merkez ve taşra teşkilâtında zamanın ihtiyaçlarına ve şartlarına göre yapılan yeni düzenlemelere uygun bürokratları yetiştirmek ve özellikle de kaymakamlık ve müdürlük gibi görevlerde istihdam etmek amacıyla oluşturulan Mekteb-i Mülkiyye hangi tarihte eğitime başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" 28.Ocak.1859
Soru Açıklaması
9.
İngiliz­ler, Baltalimanı Ticaret Antlaşmasının İngilizce metinde olup Türkçe metinde bulunmayan “oradaki her türlü ticaret” ibaresini kullanarak  kendilerine nasıl bir avantaj sağladılar?
Doğru Cevap: "A" Ülke içerisinde de  ticari faaliyette bulunmaya başladılar,
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı ve yabancı uyruklu tüccarlar arasındaki anlaşmazlıklara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ticaret Mahkemesi
Soru Açıklaması
11.
II. Mahmud, sarayda önemli bir müessese olan silahtarlığı hangi tarihte kaldırmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1831  
Soru Açıklaması
12.
Yurtdışındaki gelişmeleri yerinde görmek üzere bazı Avrupa başkentlerini ziyaret eden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sultan Abdülaziz
Soru Açıklaması
13.
Osmanlıda matbaa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" İstanbul’daki İngiliz elçiliğinde kurulan bir matbaada üç kitap yayımlandı.
Soru Açıklaması
14.
Dolmabahçe Sarayı Tiyatrosu aşağıdakilerden hangisi döneminde açıldı?
Doğru Cevap: "C" I. Abdülmecit
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı-İngiliz (Baltalimanı) Ticaret Antlaşması kaç yılında imzalandı?
Doğru Cevap: "D" 1838  
Soru Açıklaması
16.
Dört Süleymaniye Medresesi, bir Darüttıp ve Darüşşifa ile bir de Darülhadis Medresesi yaptıran padişah kimdir?
Doğru Cevap: "B" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması
17.
İlk Osmanlı kağıt paraları hangi yıl piyasaya sürülmüştür?
Doğru Cevap: "A" 1840
Soru Açıklaması
18.
Meclis-i Vâlâ, Hariciye Nezareti’yle birlikte Tanzimat’a aykırı hareket ettikleri iddiasıyla dönemin üst düzey bürokrat ve muhaliflerinden aşağıdakilerden kimi yargılayıp cezalandırmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
19.
Kırım Savaşı hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1853-1856  
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı devletinin resmi gazetesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ceride-i Havadis  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.