Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Osmanlı Devleti’nin XVI. asrın sonlarında uzun savaşlara girmesi ve başarısız olması üzerine halktan almak zorunda kaldığı vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmdat-ı seferiye
Soru Açıklaması
2.
Kalenin ve şehrin güvenliğinden sorumlu olan en yetkili yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dizdar
Soru Açıklaması
3.
1691 yılında Rumeli Yörük gruplarının idaresinden sorumlu çeribaşıların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Asayişi sağlamak    
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nde sürgün metoduyla yapılan iska^nlarda bu işten birinci derecede sorumlu olan ve sürgün defterlerini hazırlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kadı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi 1572 tarihli hükümde Kıbrıs’a yapılacak sürgün için belirlenen yöntemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Adaya göç edenlerden hiç vergi alınmayacaktı
Soru Açıklaması
6.
Yörük ve Türkmenler hangi esasa göre vergilendirilmekteydiler?
Doğru Cevap: "E" Hâne
Soru Açıklaması
7.
İska^nda görevli memurlardan çölbeyi hangi bölgede bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Halep
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.