Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi

İngilizlerden kaçan Goeben ve Breslav adlı Alman gemileri Osmanlı Devletine sığınmıştır. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını açıklamış ve gemilere Yavuz ve Midilli isimlerini vermiştir Bu gemilerin İngilizlerin Osmanlı’dan parasını aldığı halde, Osmanlı siparişi olan Sultan Osman ve Reşadiye gemilerine karşılık satın alındığı bildirildi. Ancak bu gemilerin Rusya’nın Sivastopol ve Odesa limanlarını bombalamaları üzerine Osmanlı Devleti savaşa girmek zorunda kalmıştır.

Osmanlı savaşa girerken V. Mehmet (Reşat) halifelik sıfatını kullanarak dünyadaki tüm Müslümanların desteğini sağlamaya çalışmıştır. Ancak Müslümanlardan gerekli destek gelmemiş hatta Osmanlı egemenliğindeki Araplar isyan ederek İngilizlerle işbirliği yapmışlardır. Bu durum halifelik kurumunun birleştirici özelliğini kaybettiğinin ve İslamcılık görüşünün etkili olmadığının göstergesidir.

Osmanlı’nın Savaşa Katılmasının Sonuçları

  • Yeni cepheler açılmış ve savaş alanı genişlemiştir.
  • İngiltere Kıbrıs’ı topraklarına kattığını açıklamıştır.
  • Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiştir.
  • Osmanlı Devleti birçok cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Kafkasya, Çanakkale, Irak, Suriye-Filistin, Yemen-Hicaz, Kanal, Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephelerinde savaşmıştır.

Topraklarında Savaştığı Cepheler

Taarruz Cepheleri

Kafkas Cephesi

Cephenin Açılma Sebepleri

1) Başlamış olan Rus taarruzunu durdurmak

2) Bakü petrol bölgelerini ele geçirme düşüncesi 

3) Enver Paşanın Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurarak Rusya’ya büyük bir darbe vurma ve Turan düşüncesini gerçekleştirme düşüncesi

4) Avrupa’daki cephelerde rahatlamak isteyen Almanya’nın Rus kuvvetlerinin bölünmesini sağlamak için Osmanlı’yı kışkırtması.

Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914-15 Ocak 1915)

1 Kasımda harekete geçmiş olan Rus birliklerine karşı Osmanlı 22 Aralıkta harekete geçti. Osmanlı’nın Ruslar karşısında Azapköy ve Köprüköy savaşlarında kazandığı başarılar geçici oldu. Yardım getiren geminin Ruslar tarafından batırılmasından dolayı desteksiz kalan Osmanlı askeri Rusya’nın teknik üstünlüğü ve bölgenin ağır kış şartları karşısında büyük bir mağlubiyet aldı.(Sarıkamış Faciası) 

Ordunun sefere kışın yazlık elbiselerle çıkması, gerekli hazırlıkların yapılmaması, sevk ve idarelerdeki hatalardan dolayı 150000 Osmanlı askerinden 90000’i soğuk, açlık ve hastalıktan ölmüştür. Böylece Turancılık düşüncesi de bu cephede etkisini yitirmiştir. 

Sarıkamış’taki bu facia üzerine Rus ordusu karşı taarruza geçerek; Erzurum, Erzincan, Bitlis, Muş, Van ve Trabzon’u işgal etmiştir.