Sanat Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Anadolu'da Erken Tunç Çağı'nda yaygın olarak inşa edilen ve iki odadan oluşan ev tipine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Megaron
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Mısır Kültür ve Sanatını açıklayan tanımlamalar arasında sayılabilir? I-Ölümden sonra yaşam inancının biçimlendirdiği anıtsal piramit ve tapınaklar inşa edilmiştir. II- El ve ayaklar resim ve heykellerde belirli duruş ve pozisyonlarda gösteriliyordu. III- Zigguratlarla kerpiç ve tuğlanın yapı malzemesi olarak kullanıldığı saray yapıları ile tanınır.
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Atina Athena Parthenon (MÖ 430-30) ve Olympia Zeus Tapınaklarının tanrı (kült) heykellerini yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Phedias
Soru Açıklaması
4.
Antik Yunan’da Helenistik Dönem hangi olay ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Büyük İskender’in MÖ 334 yılında Asya Seferi ile
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasının ilk düzenli medreselerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Nizamiye Medreseleri
Soru Açıklaması
6.
 • Hellenistik devrin bilgileri
 • Hristiyan inancı
 • Yakın çevre ülkelerden alınan sanat etkileri
 • Mısır sanatı
 • Roma’dan miras gelenekler
 • Yukarıdakilerden hangileri Bizans sanatını oluşturan etmenlerdir?
  Doğru Cevap: "D" I, II, III ve V
  Soru Açıklaması
  7.
  Üç veya daha fazla dikilitaşın bir sunak çevresinde dairesel bir düzen ile bazende iç içe sıralar hâlinde yer alması ile oluşan anıtlara ne denir?
  Doğru Cevap: "C" Kromlek
  Soru Açıklaması
  8.
  İran-Arap devrinin tunç ve pirinçten imal edilen maden işçiliğinde. hangi devletin etkileri görülür.
  Doğru Cevap: "D" Sasani
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi Orta Bizans Dönemi’nde yoğun olarak uygulanan Kapalı Yunan Haçı Plan tipinin İstanbul’daki bilinen ilk örneğidir? 
  Doğru Cevap: "C" Nea Kilisesi 
  Soru Açıklaması
  10.
  I. BanşanII. MaçangIII. ŞindienIV. CiacingV. Longşan Yukarıdakilerden hangileri Gansu seramiklerinin evrelerindendir?
  Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  11.
  Antik Yunan kentlerinin merkezini, kentin sosyal, ticari ve dini yaşamında önemli yer tutan ve çevresine değişik işlevli yapıların inşa edildiği meydanlar oluştururdu. Bu meydanlara ne ad verilmektedir?
  Doğru Cevap: "D" Agora
  Soru Açıklaması
  12.
  Arkaik Dönemden itibaren mimari yapılarda görülen yapısal düzenlerden biri olan "Dor Düzeni" hakkında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir? I-Bu düzende inşa edilmiş tapınakların en ünlüleri arasında Efes Artemis tapınağı gelir. II-Yaygın örnekleri Yunan ana karası, Güney İtalya ve Sicilya’da görülür. III-Sütun başlıkları kare formlu ve basit görünümlüdür.
  Doğru Cevap: "C" II ve III
  Soru Açıklaması
  13.
  İran İslam devrinden günümüze gelen ilk cami aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Kazvin Mescid-i Cuma
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi evrendeki tüm canlı ve nesnelerin yaratılış nedeni,özgürlük, iyilik ve olgunluk addedilen büyük kudrettin 64 diagramından birincisidir?
  Doğru Cevap: "B" Fohi
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya coğrafyasında gelişen uygarlıklardan biri değildir? 
  Doğru Cevap: "E" Lidya Uygarlığı 
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi Yunan sanatında dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Kral Mausolos’un anıtsal mezarının yapıldığı dönemdir?
  Doğru Cevap: "D"  Geç Klasik dönem
  Soru Açıklaması
  17.
  Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen en önemli fidişi eserlerden biri olan Ravenna’daki?
  Doğru Cevap: "A" Piskopos Maksimianus’un (545-553) kathedrası
  Soru Açıklaması
  18.
  I. Nişabur II. Semerkant III. Rey IV. Save Yukarıdakilerden şehirlerden hangisi ya da hangileri 9. yy'da seramik merkezleri arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "E" Hepsi
  Soru Açıklaması
  19.
  Dünya mimarlık tarihinin en ünlü anıtlarından biri olan ve ününü kusursuz kubbe tasarımına borçlu olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Pantheon
  Soru Açıklaması
  20.
  Çin’de MS 5 yüzyıla kadar egemen olan sosyal yapıya göre şekillenen hiçbir resme ve heykele tapılmayan, dağ, rüzgar, yıldız, nehir ve ata ruhlarına dua edilen din aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Konfiçyus
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.