Sanat Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden Fildişi işçiliğinde kullanılan hayvanlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" At
Soru Açıklaması
2.
Şerafeddin Ali Yezdi’nin Zafernamesi’nin minyatürlerini 1467 yılında yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kemalettin Bihzad
Soru Açıklaması
3.
Antik Yunanistan’da mimar ve sanatçıların dünya algısında karşıtlıkların dengesine bağlı uyum ve buna bağlı olarak oran matematiksel formüllere dayandırılmaktaydı. Bunu heykele uyarlayan ilk heykeltıraş kimdir olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Polykleitos
Soru Açıklaması
4.
İlkel kavimlerde tapınılan küçük heykellerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İdol
Soru Açıklaması
5.
Pers imparatorluğunun kurucusu kimdir ?
Doğru Cevap: "A" 2.Kiros
Soru Açıklaması
6.
Yunan Uygarlığında hangi dönemde altarlar, Zeus Altarı örneğinde olduğu gibi seküler bir nitelik kazanarak bağımsız yapılara dönüşmüştür?
Doğru Cevap: "A" Helenistik Dönem
Soru Açıklaması
7.
İmparator I. Iustinianos'a karşı yapılmış, kentin büyük ölçüde tahrip edildiği Nika Ayaklanması hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 11-19 Ocak 532
Soru Açıklaması
8.
"Ölü insanın ruhuna devamlı bir barınak sağlamak amacıyla dikildikleri sanılan taş anıtlardır. Bu anıtların üçte ikisi toprak altındadır, aynı zamanda insanla doğa arasında bir birleştiricidir. Aslında taşa anlam yükleyen ve simgesel bir nitelik kazanmasını sağlayan insanlardır." Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" menhir
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Yunan sanatında ilk anıtsal tapınakların ortaya çıktığı dönemdir?
Doğru Cevap: "C" Arkaik dönemi
Soru Açıklaması
10.
Hammurabi kanunları hangi uygarlık tarafından uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Babil
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Bizans Dönemi dini mimari tipleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Tapınak
Soru Açıklaması
12.
324 yılında I. Konstantinos tarafından Delfi'deki Apollon Tapınağı'ndan getirilerek Hipodrom'un ortasına diktirilen ve Burmalı Sütun olarak da bilinen sütunun adı nedir? 
Doğru Cevap: "A" Yılanlı Sütun
Soru Açıklaması
13.
Obsidiyen nedir?
Doğru Cevap: "E" Volkanik cam
Soru Açıklaması
14.
Uygarlıklar ve eserlere ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sümer-Giza Sfenksi
Soru Açıklaması
15.
İran-Arap devrinin ve İran’ın ilk camisi Muhammed İbni Haccac tarafında yaptırılan Kazvin Cuma Camii’dir. Zamanla harap olan cami, 786 yılında kimin zamanında onarılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Harun-Reşid
Soru Açıklaması
16.
Hangisi Roma’da ilk Hristiyanların içinde toplanıp tapındıkları yer altı mezarlarının genel adı olan Yunanca “deliğin yakınında” anlamına gelen sözdür?
Doğru Cevap: "A" Katakomp
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’ya gelen Balkan kökenli boylardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Frig Uygarlığı
Soru Açıklaması
18.
Roma tiyatro yapıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Yapının konumlandırılması için doğal bir yamaca ihtiyaç duyulur
Soru Açıklaması
19.
Ünlü Çin ressamı Li-Çeng, hangi hanedanlık döneminde yaşamıştır?
Doğru Cevap: "D" Sung Hanedanlığı
Soru Açıklaması
20.
Antik Çağ’da İonya olarak adlandırılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Batı Anadolu Kıyıları ve Ege Adaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.