Sanat Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Neolotik devirde bilim insanının devrim olarak nitelendirdiği en önemli olay aşağıdaki seçeneklerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" Yerleşik yaşama geçiş
Soru Açıklaması
2.
İki bin yıl boyunca Çin ve Çin kültüründen beslenmiş milletlerde rüzgâr ve su bilimini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Feng-shui
Soru Açıklaması
3.
Buda’ya ait eşyaların korunduğu dairesel tabanlı bir kaide üstünde yükselen silindirik gövdeli kubbe örtülü, kutsal makamlara ne denir?
Doğru Cevap: "D" Stupa
Soru Açıklaması
4.
Arkeik dönemde Yunan heykel sanatının ilk anıtsal örneklerini ortaya koyan heykeltıraşların ana  gayesi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan vücudunu oluşturan unsurların aslına uygunbiçimde şekillendirilmesi, 
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Klasik Dönem mimarlığının karakteristik özellikleri ve eğilimlerinin en iyi takip edilebildiği yerlerin başında gelir?
Doğru Cevap: "E" Atina Akropolü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Altın Çağı olarak da adlandırılan I. Iustinianos Dönemi’nde imparatorluğun ekonomik açıdan hızla büyümesinde etkili olmamıştır? 
Doğru Cevap: "E" Toplumun eğitim düzeyinin yükselmesi
Soru Açıklaması
7.
Farklı zamanlarda oluşan kültür katmanlarının toprakla üstlerinin örtülmesiile oluşan doğal tepeciklere ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Höyük
Soru Açıklaması
8.
Helenistik Dönemin (MÖ 330-30)en önemli özelliği nedir?
Doğru Cevap: "A" Bu dönemde Yunan kültürü, Ön Asya ve Mısır’ıiçine alan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Japon uygarlığında Budacılığa ait basit ve sade inşa edilen mabedlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kami
Soru Açıklaması
10.
Kale ve saray kapılarının iki yanında koruyucu addedilen heykellere ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "B" Kerub
Soru Açıklaması
11.
I. Iustinianos Döneminde Trallesli Anthemios ve Miletoslu İsodoros tarafından yapılan İstanbul’un en önemli kilisesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ayasofya Kilisesi
Soru Açıklaması
12.
 Anadolu'da tarih öncesi çağların doğru olarak sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Paleolitik Devir, Mezolitik Devir, Neolitik Devir, Kalkolitik Devir, Tunç Devri
Soru Açıklaması
13.
Anadolu Uygarlıkları içerisinde özellikle ahşap işçiliği, mobilyacılık, seramik sanatında önemli ve özel üretimler gerçekleştirmiş, kentleşme ve mimarlık alanında Gordion ve Midas gibi önemli merkezleri olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Frig Uygarlığı
Soru Açıklaması
14.
Hindistan’da ortaya çıkan, Brahman sınıfı olmayan, şiddeti dışlayan ve Tanrı’ya ulaşmak için yoğun çileciliği ibadetin en önemli parçası gören mezhebin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cayna Üslubu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Dönem Çatalhöyük yerleşkesinin kültürel özellikleri arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kültürün belirleyici ögeleri yuvarlak planlı yapılar, zengin ve gelişmiş boya bezemeli kaplardır.
Soru Açıklaması
16.
"I. Darius’un zaferlerinin anlatıldığı bir Farsça kitabe ve kitabe metnini destekleyen figürlü kabartmalardan oluşur." Tanımı verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Behistun Anıtı
Soru Açıklaması
17.
Bizans döneminde imparatorluk ile ilgili her şeyin günü gününe yazıldığı el yazmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kronik
Soru Açıklaması
18.
Büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadet yerlerinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şapel
Soru Açıklaması
19.
Yunan klasik döneminde heykeltraş Painos tarafından yapılan Olympia Zeus Tapınağında yer alan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nike
Soru Açıklaması
20.
Roma döneminde ölen aile büyüklerinin balmumundan yapılmış yüz modellerini saklama ve cenaze törenlerinde sergileme geleneği hakkında aşağıda söylenilenlerden hangisi gerçeği yansıtmaz?
Doğru Cevap: "E" M.Ö. 6. ve 7. yüzyıllarda yaygın olarak uygulanmıştır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.