Sanat Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Çivi yazısı hangi uygarlık tarafından geliştirilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Sümerler
Soru Açıklaması
2.
Tarih öncesi dönemlerdeki ilkel kavimlerde tapınılan küçük heykellere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" İdol
Soru Açıklaması
3.
Kral Sargon tarafından MÖ 2334’te Agade adlı merkezde kurulan Basra Körfezi’nden Akdeniz’e kadar Güney Mezopotamya’da geniş bir alana yayılan Krallığın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akkad Uygarlığı
Soru Açıklaması
4.
Farklı zamanlarda oluşan kültür katmanlarının toprakla üstlerinin örtülmesi ile oluşan doğal tepeciklere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Höyük
Soru Açıklaması
5.
İmgelerin kasıtlı olarak yok edildiği, tasvirlerin kırıldığı ikonalast akım, Bizans imparatorluğunun hangi döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Karanlık Dönem
Soru Açıklaması
6.
Roma heykeltıraşlığının en önemli başarılarından biri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir
Doğru Cevap: "E" Portre büstler
Soru Açıklaması
7.
MÖ 6.yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkan Cayna mezhebine bağlı olarak oluşan mimari üsluba ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Merkezi Hindistan Üslubu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Erken Tunç Çağı’nda yaygın olarak inşa edilen ve iki odadan oluşan ev tipidir?
Doğru Cevap: "E" Megaron
Soru Açıklaması
9.
Mısır’da basit toprak altı gömüden farklı olarak ölülerini bir mekânla sınırlama ve etrafına hediyeler koyarak gömmenin erken örnekleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mastaba
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks Hristiyan kilisesinin on iki önemli olayı arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Fresko
Soru Açıklaması
11.
Parthenon tapınağının kısa tarafında kaç adet sütun bulunmaktadır ?
Doğru Cevap: "A" 8
Soru Açıklaması
12.
İmparatorun inşa ettirdiği görkemli forumda bulunan 40 m yüksekliğindeki anıt sütunun gövdesinde, imparatorun Dacia Seferi’ni (MS 113) betimleyen kabartmalar anlatımcı üslubun en önemli eserlerindendir. Bu eser aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Traianus sütunu
Soru Açıklaması
13.
Yunan kentlerinde, kentin hangi kısmına agora adı verilir?
Doğru Cevap: "A" Meydan
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 16.yy Japonya mimarisinin en önemli kargir yapılarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Osaka Kaleleri
Soru Açıklaması
15.
Altamira mağarası nerededir ?
Doğru Cevap: "D" İspanya
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Erken Bizans Dönemi kumaşları üzerindeki süslemelerde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İmparator figürleri
Soru Açıklaması
17.
Frig ve Lidya Uygarlıklarında örneklerine rastlanılan, bir mezar odasının üstüne taş, toprak yığılarak yapılmış tepelere ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Tümülüs
Soru Açıklaması
18.
Gladyatör oyunları ve araba yarışlarının gerçekleştirildiği circusların en büyüğü olan Circus Maximus hangi tarihte inşa edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" M.Ö. 329
Soru Açıklaması
19.
Minyatür sanatı İran’a kimler tarafından getirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Uygurlu ressamlar
Soru Açıklaması
20.
Japonya'da 17. yüzyılın en büyük maske sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Deme-Jioman
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.