Sanat Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu mimarisinin en erken tarihli kümbetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Zahiriye
Soru Açıklaması
2.
Orta Çağ romanslarından yani Latin kökenli dillerde anlatılan öykü ve söylencelerden alan sanat akımının adı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Romantizm
Soru Açıklaması
3.
Kullanıldığı şehirden adını alan ilk Arap yazısı hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kûfi
Soru Açıklaması
4.
12.-13. yy’da Anadolu ve Doğu Akdeniz’deki İslam cam eserlerinde aşağıdaki tekniklerden hangisi görülmüştür?
Doğru Cevap: "D" Altın yaldız, emaye tekniği
Soru Açıklaması
5.
Yalnız altınla yapılan tezhibe ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Halkari
Soru Açıklaması
6.
Orta Bizans Dönemi’nde Anadolu ve Balkanlar’da toprak kayıplarının başladığı 610 yılı ile ikonaklazma akımının bittiği 842 yılı arasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Karanlık Dönem
Soru Açıklaması
7.
I. Türkiye’de de temsilcilerinin olduğu gösteri sanatı dünyanın birçok ülkesinde sürmektedir II. Geleneksel resim ve heykel sanatı, yeni yüzyılın hem uzağında hem de yakınındadır III.  Gelecekçilik akımının dinamizmi öne çıkaran anlayışa bir tepki vardır Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri 21. yüzyıl sanatı ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Horaceların Yemini adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" David
Soru Açıklaması
9.
Makedonya Kralı Büyük İskender’in Asya Seferi ile başlayan ve komutanlarından Ptolemaios’un kurduğu krallığın yıkılması ile son bulan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hellenistik Dönem
Soru Açıklaması
10.
İslam camları kullanım alanlarına göre kaç ana gruba ayrılır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
11.
 • Karolenj döneminden günümüze gelebilen en önemli yapıdır
 • Charlemagne tarafından mimar Otto von Metz’e yaptırılmıştır
 • Yapımında Roma ve Bizans mimarisinin özellikleri yeni bir estetik anlayışıyla sentezlenmiştir
 • Bahsi geçen yapı hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Aachen Şapeli
  Soru Açıklaması
  12.
  Roma’da inşa edilen en erken tarihli tapınak aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Jupiter Tapınağı
  Soru Açıklaması
  13.
  Hammurabi’nin yazdırdığı kanunlar toplumda düzenin nasıl sağlandığı, suç çeşitleri ve cezaları ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Hamurabi hangi uygarlığın kralıdır?
  Doğru Cevap: "A" Babil
  Soru Açıklaması
  14.
  Endülüs olarak ifade edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Orta ve Güney İspanya bölgeleri
  Soru Açıklaması
  15.
  Roma Dönemi el yazmalarına benzeyen Lorsch İncili hangi döneme ait bir el yazması ürünüdür?
  Doğru Cevap: "A" Karolenj Dönemi
  Soru Açıklaması
  16.
  Manastır okulları ile ilgilenen ve Roma el sanatları geleneğinin yeniden canlanması için çalışan kimdir?
  Doğru Cevap: "B" Charlemagne
  Soru Açıklaması
  17.
  MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkan, Brahman sınıfı olmayan, şiddeti dışlayan ve Tanrı’ya ulaşmak için yoğun çileciliği ibadetin en önemli parçası gören üslup hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Cayna üslubu
  Soru Açıklaması
  18.
  Türk Sanatında en erken tarihli duvar resmi hangi devletin egemenlik dönemine tarihlenir?
  Doğru Cevap: "C" Uygurlar
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi, Şam Emeviye Camii’nin harim bölümünü açıklamaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Harim, mihrap duvarına paralel uzanan üç sahına ayrılmıştır.
  Soru Açıklaması
  20.
  Hantal ve ağır görünümlü bir birine yakın dizilmiş sütunlu Paestum Basilika (Hera I) Tapınağı Yunan Sanatında hangi dönemde yapılmıştır ?
  Doğru Cevap: "A" Arkaik
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.