Sanat Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de Müslümanların bütün ibadetlerinde yöneldikleri kutsal bir yapıdır.
Doğru Cevap: "C" Kâbe
Soru Açıklaması
2.
Japon mimarisi hangi yüzyılda en parlak dönemine ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "C" 17. Yüzyıl
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangi eserde yer alan tasvirler Helenistik ve Roma geleneğinin Bizans’ta uzun süre devam ettiğini göstermektedir?
Doğru Cevap: "B" Büyük Saray mozaikleri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki dönemlerden hangisi Abbasi Dönemi olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "D" 750-1258 arasındaki dönem
Soru Açıklaması
5.
Tuval üzerine doğrudan sürdükleri doğal olmayan renkleri, bozuk perspektifleri ve kaba teknikleriyle izleyenleri şaşırtan. Kalın dış çizgilerin belirlediği figürleri, kaba fırça vuruşları, parlak, canlı ve karşıt renkleri kullanarak geniş alanlar hâlinde boyayan sanat anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fovizm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl sanat akımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kübizm
Soru Açıklaması
7.
Kutsal kabul edilen, bir objenin etrafında dönülerek yapılan ibadet şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tavaf
Soru Açıklaması
8.
Karolenj döneminden günümüze gelebilen en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aachen Şapeli
Soru Açıklaması
9.
Henry Matisse, Andre Derain, Maurice de Vlaminck, Henry Charles Manguin ve Georges Rouault hangi sanat akımının temsilcileridir?
Doğru Cevap: "A" Fovizm (Yırtıcılık)
Soru Açıklaması
10.
Büyük Selçuklu Devletinde en erken tarihli kümbetleri hangi hükümdar yaptırmıştır?
Doğru Cevap: "B" Tuğrul Bey
Soru Açıklaması
11.
Empresyonizmden dışavurumculuk anlayışına yönelmiş, doğayı kopyalamak yerine, kendini daha kuvvetli ifade etmek için renk unsurunu kullanmıştır. Dinamik bir ritimle ele aldığı çizgileri kısa, düz ve keskin fırça vuruşları son derece çarpıcı olan ünlü sanatçının ruhsal durumunu çizgi ve renklerle eserlerine yansıtılması, ekspresyonizmin en önemli kurallarından biri olmuştur. Bu sanatçı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Vincent Van Gogh
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam Şehirciliği konusundaki bilinen ilk örnektir?
Doğru Cevap: "A" Bağdat
Soru Açıklaması
13.
Eski Mısır Uygarlığı hakkındaki araştırmalarda büyük ilerleme sağlayan yazılı taşın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rosette Taşı
Soru Açıklaması
14.
Zonaro, Gerome ve Osman Hamdi Bey aşağıdaki üsluplardan hangisinin temsilcisidirler?
Doğru Cevap: "C" Oryantalizm
Soru Açıklaması
15.
İyon sütun başlığının iki yan›nda yer alan spiral biçimli kıvrımlara verilen isime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Volüt
Soru Açıklaması
16.
İslam seramik sanatı için hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Bezenmeleri işinde bir tek sgraffitto (kazıma) tekniği uygulanır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi eczacıların merhem ve kuru ilaçlar için kullandıkları bir kavanoz türüdür?
Doğru Cevap: "B" Albarello
Soru Açıklaması
18.
Rönesans resim sanatında konu içeriği olarak önemli değişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Profan yani dinsel temaların dışında konuların ele alınması
Soru Açıklaması
19.
Cami süslemesinde yer alan ilk manzara örneği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?  
Doğru Cevap: "B" Şam Emeviye (Ümeyye) Camii
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk döneminin en erken tarihli cami yapısıdır?
Doğru Cevap: "E" Diyarbakır Ulu Camii
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.