Sıkça Sorulan Sorular

İSLAM TARİHİ İlk Dönem İslam Tarihi Kaynakları Genel Kaynaklar Kur’an-ı Kerim Hadis Kitapları İSLAM TARİHİNİN BAZI TEMEL KAYNAKLARI Bu alanda İslam d... Devamı

İLK TRK DEVLETLERİ VE KULTURU Ana Yurtta Yer Alan İlk Kültür Çevreleri Anav Kültürü Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Bu kültür çevresinde yaşayan in... Devamı

UYGARLIK TARİHİ UYGARLIKLARIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI Üç Çağ Sistemi (Jürgen Thomsen) Tarih öncesi çağlar ve erken tarihî çağlar, Üç Çağ Siste... Devamı

Tarih Bilimine Giriş Tarih nedir ? TARİH geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, yer ve zaman belirte... Devamı

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu uluslar arası kuruluşlar Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KE... Devamı

KAMU GÖREVLİLERİ Memurlar(4-a) (asli ve sürekli nitelikte görevliler) Sözleşmeli personel(4-b):Uzmanlık ve özel meslek bilgisi gerektiren işlerde söz... Devamı

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İDARİ YAPISI MERKEZİ İDARENİN BAŞKENT EŞKİLATI Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Bakanlıklar Bakanlar Kurulu BAŞKENTİN YARDIMCI KUR... Devamı

ANAYASA HUKUKU TÜRKİYE’NİN ANAYASAL DÜZENİ Senedi İttifak(1808) Amaç merkezi otoriteyi güçlendirmektir. Ayanlar ile padişah arasında yapılmıştır. Pad... Devamı

DEVLET-DEMOKRASİ- HÜKÜMET Devlet: Örgütlenmiş ulustur. Devletin üç unsuru vardır. Toprak (Vatan) Millet (insan topluluğu) Egemenlik (iktidar) Vazgeçi... Devamı

HUKUK DALLARI Kamu Hukuku Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Yargı (Usul) Hukuku Devletler Genel Hukuku İcra – İflas Hukuku Özel Hukuk Medeni Hu... Devamı

HUKUKUN DEĞİŞİK ANLAMLARI Pozitif (Olağan-Müspet)Hukuk Olağan hukuk, müspet hukuk, yürürlükteki hukuktur. Bir ülkede belli bir dönemde uygulanan yazı... Devamı

HUKUK KAYNAKLARI İÇİNDE BOŞLUK TÜRLERİ Hukukta, kanunda herhangi bir kuralın olmamsıdır. Hukuk Boşluğu Hukukta somut olayı çözmek için yazılı – yazıs... Devamı

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR Din Kuralları Günah sevap ilişkisi vardır. Yaptırımı manevidir. Yazılı kurallardır. Değişmez... Devamı

SOR ÖĞREN
Kategoriler

Üye OlŞifremi Unuttum