Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Mozambik’te 1949 yılında Eduardo Mondlane tarafından, Portekiz sömürgeciliğine karşı kurulan örgüt hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nucleodos Estudandes Secundarios de Mocambique
Soru Açıklaması
2.
I. İlk defa 1805’de bütün Fransız sömürgelerinde tamamen yasaklandı II. Fransızlar işgal ettikleri bölgelere çok sayıda vatandaşını göç ettirmeyi ihmal etmedi. III. Fransızlar genelde köle ticareti ve sömürgelerindeki kaynakları tüketirken bunu sanayileşmeye çevirememiştir.  Fransız sömürgeciliği ile yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
3.
Yaklaşık iki asırdır Hollanda’nın elinde bulunan ve sömürge ticaretinin hâkimiyetiiçin önemli bir nokta olan Cape Koloni’yi ele geçiren ülke aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
4.
I. Cebelitarık boğazı II. Socatra Adası  III. Hürmüz Adası Portekizler doğu mallarının Akdeniz' e girmesini engellemek için yukarıdakilerden hangilerini öncelikle ele geçirmiştir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
5.
I. Portekizler köle ticareti ve sömürge kaynaklarını tüketirken Fransa kaynakları sanayi için kullanarak büyük gelişme sağlamıştır. II. Fransa' da sağ ve sol kesim her zaman sömürgecilikten yana olmuştur. III. Fransa işgal ettikleri bölgelere vatandaşlarını göç ettirmeyi ihmal etmiştir. Yukarıdakilerden ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Hollanda tarafından belirlenen ve Endonezyalı köylü ve çiftçilerin verimli arazilerinin beşte birini hükûmetin istediği ihraç oranı yüksek olan değerli ürünlere ayırmak ve bunları resmî gözetim altında ekmek mecburiyetinde olduğu sistemin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kültür sistemi
Soru Açıklaması
7.
Yüzyıllarca Mozambiklileri köle ve işçi olarak pazarlayan, burayı tamamıyla sömürgeleştirdikten sonra iş gücü ihtiyacını Avrupa' dan göçmen getirerek çözmeye çalışan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Portekiz
Soru Açıklaması
8.
Afrika sömürgeciliği planını şekillendiren ilk ülke hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa III. Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan sömürgelerden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Laos
Soru Açıklaması
10.
XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Portekizliler, üstünlüklerini yitirmeye başlayıp Hindistan ve Afrika’da savunmaya geçtiler. Portekiz tekelinin yıkılması ise bölgeye gelen iki Avrupalı güç ile oldu. "İki güç" ifadesi ile hangi iki ülkeden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Hollanda-İngiltere
Soru Açıklaması
11.
I. Çad Gölü havzasına yakın Biladü's-Sudan denilen coğrafyada Kanim-Bornu Sultanlığı II. Mali Cumhuriyeti ve Nijer Devleti arasında yer alan Func ve Darfur Sultanlıkları III. Etiyopya'nın güneydoğu bölgesinde kurulan Harar Emirliği Yukarıdakilerden hangileri XVI. yüzyılda Afrika kıtasının siyasi durumunu özetler?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile Hollandalılar, Yeni Hollanda kolonisini İngilizlere bırakmıştır?
Doğru Cevap: "B" Breda Anlaşması
Soru Açıklaması
13.
Hangi antlaşma yalnız toprakları değil okyanusları da Portekiz’le İspanya arasında paylaştırmıştır?
Doğru Cevap: "A" Tordesillas Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
Hep batıya gidilerek Uzak Doğu'ya gidileceğine inanan ancak bu konuda Portekiz yönetiminden destek alamayıp İspanya'nın desteği ile çıktığı yolculuklar sonucunda Amerika'ya ulaşan kaşif kimdir?
Doğru Cevap: "E" Kristof Kolomb
Soru Açıklaması
15.
Modern manada ilk sömürgeciliği geliştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Portekiz
Soru Açıklaması
16.
Fransa’nın Afrika’daki sömürgecilik faaliyetleri ilk önce hangisinin ticareti ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Altın
Soru Açıklaması
17.
Tunus Fransa tarafından ne zaman işgal edildi?
Doğru Cevap: "D" 1881
Soru Açıklaması
18.
Cezayirli Müslü­manlara ilk defa hangi tarihte oy verme hakkı verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1936
Soru Açıklaması
19.
Hollandalıların Amerika Kıtasında sömürgecilik faaliyetleri için kurmuş olduğu New Amsterdam kentinin günümüzdeki adı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" New York
Soru Açıklaması
20.
I. Cardinal Lavigerie’ nin 1867’de Cezayir Başpapazı tayin edilmesiyle kurulmuştur. II. Afrika da ki en büyük misyonerlik faaliyetleri başlamıştır. III. Sömürgeleşen yerlerde ki Hristiyanlaştırma faaliyetleri artmıştır. Beyaz Rahipler ve Beyaz Rahibeler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.