Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
Deneme Ara Sınavı 4
1.
I. Afrika'da Batı sömürgeciliği Portekiz ile başladı. II. Afrika'da modern sömürgecilik Fransa ile başladı. III. Afrika'daki ulusların atalarından aldıkları tüm değerlerin yerine yenisi konmak istendi. Yukarıdakilerden hangileri Afrika'daki kültür sömürgeciliği konusunda doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
2.
Hollandalılar Batı Hint Adalarını aşağıdakilerden hangi amaç doğrultusunda işgal etmeye başlamıştır? 
Doğru Cevap: "C" Tuz ticareti amacıyla
Soru Açıklaması
3.
I. Surinam II. Antil Adaları III. Yeni Hollanda IV. Seylan Adası Yukarıdakilerden hangileri Hollanda Batı Hindistan Şirketinin faaliyet gösterdiği yerler arasındadır?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Portekiz ilk defa bağımsızlığını ne zaman kazanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1143
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi 1930' da Fransa' nın bir uzantısı olarak görülmüş ve doğrudan İçişleri Bakanlığı bünyesindediğer Fransız şehirleri gibi yönetilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Cezayir
Soru Açıklaması
6.
Hangi Portekizli denizci Brezilya'ya ismini vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Alvares Cabral
Soru Açıklaması
7.
Tordesillas Antlaşması hangi iki devlet arasında yapılmıştır ?
Doğru Cevap: "A" Portekiz-İspanya
Soru Açıklaması
8.
Sömürgeleştirme manasına gelen “colonisation" ilk defa hangi yıl kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1769
Soru Açıklaması
9.
Hangisi Amerika kıtasındaki sömürgelerine ve Ümit Burnu’ndaki sömürgesine Endonezya bölgesinden de esirler getirmiş ve böylece Atlas Okyanusu’nda başlayan insan ti­careti önce Hint Okyanusu ardından Büyük Okyanus bölgesindeki sömürgelere de sıçramıştır?
Doğru Cevap: "B" Hollanda
Soru Açıklaması
10.
Hollanda, Seylan(Sri Lanka) Adası'nda hangi yılda bir ticaret merkezi kurmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1656
Soru Açıklaması
11.
Brezilya ticareti için yapılan Methuen Anlaşması hangi iki devlet arasında yapılmıştır ?
Doğru Cevap: "C" Portekiz-İngiltere
Soru Açıklaması
12.
Köle ticaretine ilk başlayan ülke hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Portekiz
Soru Açıklaması
13.
Sömürgelerde başlayan Hristiyanlaştırma ve misyonerlik faaliyetleri kimin Cezayir Başpapazı tayin edilmesiyle yoğunlaşmıştı ?
Doğru Cevap: "C" Cardinal Lavigerie
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.