Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
Deneme Final Sınavı 1
1.
I. Dünya Savaşı sırasında Latin Amerika ülkeleri sermayelerini daha çok hangi bankalarda değerlendiriyordu?
Doğru Cevap: "A" New York
Soru Açıklaması
2.
Alman ulusal birliğinin kurulmasında etkili olan Prusya başbakanı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Otto von Bismarck
Soru Açıklaması
3.
Avrupa’da ulus devletlerin doğuşuna zemin hazırlayan Westfalya Antlaşması kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1648
Soru Açıklaması
4.
 • İspanyol-Amerikan Savaşı
 • Boer Savaşı
 • Çin-Japon SavaşıYukarıdaki mücadelelerden hangisi geleneksel sömürgecilikten farklı olarak kapitalist olguyla bağlantılı yeni bir tür emperyalizmin gelişmekte olduğunun göstergesiydi?
 • Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  5.
  Kuzey Afrika, İtalya ve Fransa’da varlık gösteren Amerikan birlikleri hangi tarihte Japonya'ya atom bombası atmıştır?
  Doğru Cevap: "C" 1943
  Soru Açıklaması
  6.
  Westfalya Antlaşması Avrupa'da hangi savaşı bitirmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Otuz Yıl Savaşları
  Soru Açıklaması
  7.
  Dünya'nın sanayileşen ve böylece bir dünya imparatorluğu kuran ilk ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "C" İngiltere
  Soru Açıklaması
  8.
  1931’de Çin’e saldırarak Uzak Doğu’da imparatorluk düşüncesini yeniden alevlendiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Japonya
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi Hollanda kolonisi değildir ?
  Doğru Cevap: "E" Guyana
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdaki hangi olay sonrasında “demokratik ve özgür milletler düşüncesi” kendisine geniş bir taraftar kitlesi bulmuştur?
  Doğru Cevap: "C" Birinci Dünya Savaşı
  Soru Açıklaması
  11.
  Marshall Yardımı aşağıdakilerden hangisinin tesis edilmesi için Amerika tarafından sağlanan desteği açıklar? 
  Doğru Cevap: "A" Avrupa’nın ekonomik olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi Afyon savaşının yapılma nedenidir?
  Doğru Cevap: "D" Çin Limanlarının dış ticarete açılabilmesi için
  Soru Açıklaması
  13.
  Savaş sonrasında emperyalist yarıştan çekildiği düşünülen Rusya, aşağıdakilerden hangi lider idaresinde yoğun propaganda faaliyetleriyle yeni türden bir emperyalist tutumla geri döndü?
  Doğru Cevap: "A" Stalin
  Soru Açıklaması
  14.
  1850’li yılların başında önce Kutsal Topraklara, ardından da bugünkü Etiyopya’nın güneydoğusunda kalan Harar Emirliği’nin merkezi olan ve aynı adı taşıyan Harar şehrine 1854 yılında Müslüman kılığında girebilen ilk Av­rupalı seyyah kimdir?
  Doğru Cevap: "B" Richard Burton
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi Amerika'nın Büyük Proje adını verdiği projenin en can alıcı noktasıdır?
  Doğru Cevap: "C" Orta Doğu
  Soru Açıklaması
  16.
  Savaştan sonra Amerika, dünya üzerinde ekonomik açıdan stratejik öneme sahip bölgelerin kontrolünü ele geçirmek için yeni bir planı devreye soktu. Bu proje aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Büyük Bölge projesi
  Soru Açıklaması
  17.
  İtalya 1911 yılında Kuzey Afrika'da hangi toprakları ele geçirmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Libya
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın imzaladığı Racconigi Antlaşması ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
  Doğru Cevap: "C" İtalya, sömürgesi olan Eritre'yi Rusya'ya bırakmıştır
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdaki ülkelerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında Arap coğrafyasındaki petrol bölgelerinin neredeyse tamamını ele geçirmiştir?
  Doğru Cevap: "C" İngiltere
  Soru Açıklaması
  20.
  İngiltere' de Kanada kıyılarına ulaşarak ilk deniz aşırı kolonisine sahip olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Humphrey Gilbert
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.