Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
Deneme Final Sınavı 5
1.
1859'da imzalanan Venedik'in Avusturya'ya bırakıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zürih Barış Antlaşması
Soru Açıklaması
2.
1936 yılında İtalya’nın Habeşistan’a yönelik operasyonu ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Avrupa sömürgeciliğinin son başarılı hamlesidir.
Soru Açıklaması
3.
“Başkalarına ait kaynakları haksız yere kullanmak” manasında olan ve insanlık tarihiyle başlatılan düşünce sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Sömürgecilik
Soru Açıklaması
4.
I. Amerikan kurumlarının tesis edilmesi II. İşbirliğine müsait bir kesmin oluşturulması. III. Seçkinlerin eğitilmesi. IV. Demokrasinin ihraç edilmesi. Yukarıda Amerikan emperyalizminin işleyiş sürecinde izlenen adımlar verilmiştir. Bu adımların doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV-I-III-II
Soru Açıklaması
5.
Mısır' da İngiliz hakimiyetine karşı direnen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Albay Urabi
Soru Açıklaması
6.
Portekizliler ile mücadelede hangi Osmanlı denizcisi önemli rol oynamıştır ?
Doğru Cevap: "E" Selman Reis
Soru Açıklaması
7.
Hangi yılda İngiliz Somalisi kuruldu?
Doğru Cevap: "C" 1887
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilerin dominyonlarına daha fazla taviz vermesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Halkın sağladığı karın daha fazla olması.
Soru Açıklaması
9.
1578 yılındaKraliçe’den Yeni Dünya’da koloni kurma izni alan Humphrey Gilbert (1539–1583) ileİngiltere ilk denizaşırı kolonisini nereye kurmuştur ?
Doğru Cevap: "E" Kanada
Soru Açıklaması
10.
İngiltere'nin 1946’da  nereye bağımsızlık garantisi verilmesinin ardından, Batı Afrika’da da yeni bir dönem başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Hindistan
Soru Açıklaması
11.
U¨mit Burnu’nu aşarak Hindistan yolunu açan Portekizli denizci kimdir?
Doğru Cevap: "C" Bartolomeu Dias
Soru Açıklaması
12.
“Inter Caetera” isimli Papalık fermanı ile Portekiz, aşağıdakilerden hangisini elde etmiş oldu?
Doğru Cevap: "C" Afrika’daki Hıristiyanlaştırması
Soru Açıklaması
13.
İngiliz sömürgeciliğinin ciddi anlamda ilk adımı olan şirket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İngiliz Doğu Hindistan Şirketi
Soru Açıklaması
14.
Sonucunda Almanya’nın Doğu Afrika’daki Tanzanya denilen Rwanda, Burundi ve Tanzanyika topraklarından ilk ikisinin Belçika’nın diğer kısımları ise İngiltere’nin payına düştüğü antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Orts Milner Antlaşması
Soru Açıklaması
15.
Prusya hangi ülkeye karşı zafer kazandıktan sonra Alman birliğini nihai olarak kurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
16.
Çin kaç yılında kendi anakarasının tamamının kontrolünü eline geçirmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1949
Soru Açıklaması
17.
Almanya I. Dünya Savaşı'nda kaybetmesi üzerine Fransa'ya bıraktığı topraklardandır?
Doğru Cevap: "B" Togo
Soru Açıklaması
18.
Alman Sömürge Birimi (German Colonial Association)hangi yıl kuruldu?
Doğru Cevap: "C" 1882
Soru Açıklaması
19.
Afrika sömürgelerinin kurumsallaşması ve belirli bir hukuka dayandırılması üzerinde sömürgeci devletler arasında bir uzlaşı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Berlin Konferansı
Soru Açıklaması
20.
Mısır'da İngiliz hâkimiyetine karşı direnen müslüman lider kimdir ?
Doğru Cevap: "B" Albay Urâbî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.