Tarih Felsefesi 1
Deneme Ara Sınavı 2
1.
“Aurelius Augustinus (M.S. 354-430)’a ‘ilk tarih filozofu’ yakıştırması yapılmasının nedeni _______________ ana unsurlarından yararlanarak _________ düşüncesini kendine özgü bir yorumla temellendirmede gösterdiği başarıdır.” Verilen cümledeki boşluklara aşağıdaki hangi sözcüklerin getirilmeleri uygun olur?
Doğru Cevap: "C" Hıristiyanlığın-tarih
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.