Tarih Felsefesi 1
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Tarih felsefecisi Collingwood'a göre tarih ne için yapılır?
Doğru Cevap: "A" İnsanın kendini bilmesi için
Soru Açıklaması
2.
I. İnanmak bilmekten sonra gelir. II. İnanmak bilmenin temelini oluşturur. III. İnsanın nihai ereği Tanrı hakikatini anlamaktır. İskenderiyeli Clemens yukarıdakilerden hangisini/hangilerini savunmuştur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
3.
Historein Yunanca'da ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "E" Araştırma yoluyla bilme/öğrenme
Soru Açıklaması
4.
I. M.S. 529’da Iustinianus’un Akademia’yı kapatması, Ortaçağ’ın başladığı tarih olarak görülmektedir.II. Kendilerini Tanrı’nın ve İsa’nın yeryüzündeki temsilcileri olarak gören Katolik Kilisesi, Avrupa’da uzun bir süre Antikçağ Yunan düşüncesinde örneği görülen tarzda bir düşünce geleneği oluşmasını engellemiştir.III. Katolik Kilisesi’nin Antikçağ felsefesine ilişkin benimsediklerini, Roma-Germen toplumlarına öğretmesiyle, Antikçağ düşüncesi, Hıristiyanlaşarak Avrupa’da yayılmaya başlamıştır.Hıristiyanlık temelli Ortaçağ felsefesiyle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Collingwood’un tarihe ilişkin sorularından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tarihin öznesi nedir?
Soru Açıklaması
6.
Wilhelm Dilthey  ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" “Bilimsel bilgi” tartışmalarını kuşatmış olan pozitivist anlayışı savunmuştur.
Soru Açıklaması
7.
İsa Peygamber’in Hıristiyanlar’a kurtuluşu müjdelemek ve kurtuluşun yolunu göstermek için yeryüzünde beden olarak görünmesi, sonu Eskaton olan tarih sürecinin başlangıcıdır diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Augustinus
Soru Açıklaması
8.
Antikçağ Yunan dünyasının felsefe ve tarihe yönelik zihniyeti, aşağıdakilerden hangisinde kendisini en açık biçimde göstermiştir?
Doğru Cevap: "D" Theoria-Historia karşıtlığında
Soru Açıklaması
9.
Hangisi Patristik Felsefe de denilen Kilise Babaları dönemi düşünce dünyasını açıklar? 
Doğru Cevap: "C" Hıristiyan doğmalarının Antikçağ Yunan felsefesinin araçlarıyla biçimlendirilerek inancın da kavramsal bir forma dönüştürülmesi 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki hangi düşünür ruhu hem ilk yaratılan varlıklardan biri, hem de tüm değişim ve dönüşümlerin başlıca nedeni olarak tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Platon
Soru Açıklaması
11.
Fiziksel olmaktan çok, belirli bir başlangıcı ve bitimi olan, sonunda insanın yargılanarak ödüllendirilip cezalandırılacağı, başlangıçtan bitime kendi içinde bir süreklilik ve gelişim taşıyan teolojik anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çizgisel Anlayış
Soru Açıklaması
12.
Batı’da “tarih bilinci”nin uyandırılmasına etkisi olan “çizgisel zaman” anlayışı için hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Ödül ve ceza kavramları yoktur.
Soru Açıklaması
13.
Platon’da felsefece düşünmenin bilgisine, bilginin gerçek nesneleri olan ideaları kavrama yoluna yönelten yöntemin Yunanca adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dialektike
Soru Açıklaması
14.
Latince'de yapılmış şeyler/işler anlamına gelen tamlama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Res gestae
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ’ın din temelli düşünce yapısını hazırladığı kabul edilen düşünürdür?
Doğru Cevap: "B" Plotinos
Soru Açıklaması
16.
K,lisenin “barbar” olarak nitelendirdiği ve antik çağ felsefesine dair benimsediği öğretileri aktardığı toplum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Roma-Germen toplumu
Soru Açıklaması
17.
Tarihte “kötüye gidiş” fikrinin ilke olarak kabul edilmesinde ve tarih felsefesinin oluşumunda öncü olan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hesiodos
Soru Açıklaması
18.
Başlıca temsilcilerinden birinin Plotinos olduğu Panteizm ne anlama gelmektedir? 
Doğru Cevap: "B" Tümtanrıcılık
Soru Açıklaması
19.
'İki kez doğan' anlamına gelen, zamanla 'Tanrı Dionisos onuruna söylenen, onun yaşamından, acı ve tatlı serüvenlerinden söz eden, kimi kez de açık saçık ezgiler' anlamını da kazanan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dithrambos
Soru Açıklaması
20.
Doğa-insan ilişkisini, doğa tarihi ve insan tarihi biçimlerinde ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karl Jaspers
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.