Tarih Felsefesi 1
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyeti’nin başlangıcında İslâm âlimlerinin yapmış olduğu sınıflamada Arap ilimleri (Ulûmu’l-Arabiyye) sınıfına dahil değildir?
Doğru Cevap: "D" Felsefe
Soru Açıklaması
2.
Aydınlanması beklenenin insan, aydınlatılması gerekenin ise insan yaşamındaki anlam ve düzen olduğunu kim ileri sürmüştür?
Doğru Cevap: "A" Gökberk
Soru Açıklaması
3.
Rönesans döneminde felsefenin temel yönelimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Yalnızca kendine ve insanın kendi yetilerine dayanmaya yönelmiştir. 
Soru Açıklaması
4.
Aydınlanma’yı, “İnsanın usunu kendisinin kullanma cesaretini göstermesidir” biçiminde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Immanuel Kant
Soru Açıklaması
5.
Antik Felsefenin sona erdiğinin dıştan belirtisi olarak yorumlanabilecek olay hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akademia'nın kapatılması
Soru Açıklaması
6.
I. Usçuluk II. Durulma III. Descartes Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri  17.yüzyılda meydana gelmiş önemli gelişmelerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.