Tarih Metodu
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Eskiçağ tarihinde Eskibatı olarak adlandırılan kültürel gruba aşağıdakilerden hangisi dahildir?
Doğru Cevap: "B" Ege-Helen
Soru Açıklaması
2.
İstanbul kütüphanelerinde bulunan Suriye, Mısır ve Mezopotamya tarihiyle ilgili bazı önemli Arapça yazmalar aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından tanıtılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Cl. Cahen
Soru Açıklaması
3.
“Belirli bir tarihsel dönemde ortaya çıkan olayları analiz etmek amacıyla araştırmacının gerçeklik hakkında sahip olduğu kanıtlara ve gözlemlere dayanarak geliştirdiği yöntemsel araç” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İdeal Tip
Soru Açıklaması
4.
Mısır’ın özel ve resmi hukuk yaşamı hakkında bildiklerimiz hangi belgelere dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Papirüs
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda verilenlerden hangisi Eleştirel sosyal bilim yönteminin temel amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal dünyayı incelemek ve onu değiştirmek.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki kişilerden hangisi pozitivizmi geliştiren kişi olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Auguste Comte
Soru Açıklaması
7.
“Olayın devrine yakın bir zamanda ve o devrin kaynaklarından da yararlanarak meydana getirilen eserler” tanımını aşağıdaki sınıflamalardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" II. Elden Kaynaklar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Antikçağ’da taş, metal, tahta, kil ve seramik gibi sert maddeler üzerine yazılmış Helence ya da Latince yazıtların incelendiği bilim dalına  verilen isimdir?
Doğru Cevap: "B" Epigrafya
Soru Açıklaması
9.
Toplumların geliştirdikleri, estetik değerlerini ve sanat yapıtlarını ve bunların oluşum süreçlerini, kısmen arkeolojinin metotlarını kullanarak inceleyen bilim dalına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Sanat Tarihi
Soru Açıklaması
10.
Bilinen ilk tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Herodotos
Soru Açıklaması
11.
 Bilinen ilk tarihçi ve yaşadığı yüzyıl hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" M.Ö. V. Yüzyıl-Herodotos
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinde bilinen ilk tarihçi ve yaşadığı yüzyıl doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Herodotos- M.Ö. V
Soru Açıklaması
13.
Eskiçağ Tarihi’nin yaklaşık olarak kapsadığı süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" M.Ö. 3200-M.S. VII. Yüzyıl
Soru Açıklaması
14.
Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi tarih içinde insanların yaptıkları, ürettikleri ve davranışları ile ilgilenir?
Doğru Cevap: "A" Antropoloji
Soru Açıklaması
15.
Tarihi “zaman içinde insanların ilmi” olarak açıklayan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marc Bloch
Soru Açıklaması
16.
Filozof, tarihçi ve daha önemlisi dünyanın en eski coğrafyacısı olarak tanınan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Strabon
Soru Açıklaması
17.
Gezmekte olduğumuz bir kentin bir duvarında "Matbaanın icadından sonra ilk gazete bu kentte ve bu kitabenin dilinde basılmıştır" şeklinde bir kitabe görürsek hangi kenti geziyor ve kitabeyi hangi dilde okuyoruz demektir?
Doğru Cevap: "D" Strasburg - Almanca
Soru Açıklaması
18.
Hükümdar ve hanedan üyelerinin şecerelerini gösteren eserler aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Jeneolojik
Soru Açıklaması
19.
Okuduğumuz bir metinde "onomosmatik" diye bir kelimeyle karşılaştığımızda o metinde aşağıdakilerden hangisinin bahsedildiğini söyleyebiliriz?
Doğru Cevap: "A" Yer adları
Soru Açıklaması
20.
“Tarih, insanlarda ahlak şuurunu uyandırıp manevi değerlerin gelişmesinde rol oynar; aileden başlayıp millete doğru gelişen bir sevgi ve bağlılığın doğmasına imkân hazırlar, ayrıca bir bireyin ait olduğu milletin, üstünde yaşadığı vatan topraklarının geçmişini öğrenme ve araştırma arzusunu ortaya çıkarır” ifadesi aşağıdaki tarihçilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Mübahat S. Kütükoğlu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.