Tarih Metodu
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Resmi Yayınlar arasında bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Divan-ı Lügat-ı Türk
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi İlhanlılar devri mali tarihini öğrenmek için önemlidir?
Doğru Cevap: "A" Kitabeler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Belgesel Yayınlar arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Halk Destanları
Soru Açıklaması
4.
“On dokuzuncu yüzyıl, klasik tarihçiliğin dönüşüm geçirdiği ve bu alanda yeni arayışların ortaya çıktığı bir yüzyıldır.” Aşağıdaki türlerden hangisi, on dokuzuncu yüzyılda yeni arayış içinde olan tarihçiliğin gelişme gösterdiği alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Biyografi
Soru Açıklaması
5.
İlhanlı hükümdarı Gazan Han'ın hamiliğinde yazılan ve sadece dönemin değil İran tarih yazıcılığının da en büyük eserlerinden biri olan Cami'u't-tevarih kim tarafından yazılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Reşidu'd-din Fazlullah
Soru Açıklaması
6.
Timurluların tarih yazımındaki hakim dil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Farsça
Soru Açıklaması
7.
Bugün elimizde olan Türkçe nesirle yazılmış ilk Osmanlı tarihinin yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Aşıkpaşazade
Soru Açıklaması
8.
XV. yüzyıl boyunca Timurlular sarayında edebiyat ve şiir dili olarak aşağıdaki dillerden hangisi yükselişe geçmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çağatay Türkçesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki tarihçilerden hangisi Anadolu Selçukluları devrine ait en önemli eserlerden birisini vermiştir?
Doğru Cevap: "A" İbn Bibi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki seyahatname yazarlarından hangisi veya hangileri Altın Orda ülkesine ait bilgiler vermektedir? I) Plano Carpini II) Marco Polo III) İbn Fadlan
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki tarihi verilerden hangisi yalnızca tahrir defterleri kullanılarak elde edilemez?
Doğru Cevap: "D" Bir bölgede yaşayanların ayrıntılı mal dökümleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Şerîfî’nin Fetihnâme-i Kıbrıs eserinin konu aldığı olaydır?
Doğru Cevap: "D" Osmanlıların en büyük deniz seferlerinden birisi olan Kıbrıs’ın fethi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Selânikî’nin Tarih-i Selânikî eserinin kapsadığı yıllardır?
Doğru Cevap: "C" 1563-1600
Soru Açıklaması
14.
II. Murad ve Fatih devirlerine ait olduğu bilinen saray takvimleri aşağıdaki devletlerden hangisinde de var olan bir geleneğin devamıdır?
Doğru Cevap: "B" Selçuklular
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu devrinin en önemli kaynaklarından İbn Bibi tarihinin tarih araştırmacıları tarafından dikkatli bir şekilde kullanılmasını gerektiren hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Müellifin ilmi birikimin yetersiz olması
Soru Açıklaması
16.
İnsan davranışlarını mukayeseli bir şekilde inceleyen ve araştırmalarında, toplum yapılarını, kurumların oluşmasını sistematik bir şekilde çözümlemeye çalışan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal Antropoloji
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi araştırıcı tarih yönteminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tarihçiden ziyade konu önemlidir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar zamanında özellikle erken dönemlerde Divan-ı Hümayûnda kayıtların tutulduğu yazı çeşididir?
Doğru Cevap: "B" Divanî
Soru Açıklaması
19.
 • Teolojik aşama
 • Metafizik aşama
 • Pozitif aşama
 • Pozitif sosyal bilim yöntem aşamaları hangi sırayla ilerler?
  Doğru Cevap: "A" I, II, III
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu tarihçiliği ile ilgili söylenemez?
  Doğru Cevap: "C" Dönemin eserleri çoğunlukla İslam tarih yazıcılığı geleneği içerisinde kaleme alınmışlardır.
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.