Tarih Metodu
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisinin devrinde Arap tarihçiliğinin Osmanlı tarihçiliği üzerindeki etkileri daha bariz hale gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" I. Selim
Soru Açıklaması
2.
Osmanlılar'dan önce Anadolu'da tarih yazıcılığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" İslâm tarih yazıcılığının Anadolu'daki ilk örneği Selçuk-nâme adlı eserdir.
Soru Açıklaması
3.
Ceditçilik geleneğinden gelen ve Türkiye'ye geldikten sonra Kazan Türkleri isimli klasikleşen eserini yazan bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah Battal-Taymas
Soru Açıklaması
4.
Eski Türkçede mektup, yazılmış şey anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bitik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi "Papirüs"ün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Devlet ve siyasal düzeni ilgilendiren konularda kaynak değeri olan papirüs sayısı oldukça fazladır.
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı tarihini genel olarak ele alan ilk eser aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Joseph von Hammer
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi tarihçilerin kitabelerde bulabileceği bilgilerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Devrin hükümdarının yaşı
Soru Açıklaması
8.
I. Yenisey yazıtı II. Tonyukuk yazıtı III. Bugut yazıtı IV. Şine-Usu yazıtı V. Kara Balgasun yazıtı Yukarıdakilerden hangileri Uygur yazıtları arasında bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" IV ve V
Soru Açıklaması
9.
Genel Türk Tarihi alanında çalışan bir tarihçi, I. Uygur dönemi tarihini yazıtlar özelinde incelemek istemekte, II. Gök-Türk harflerini okuyamamakta, III. Çince bilmektedir.  Söz konusu bu tarihçi için aşağıdaki yazıtlardan hangisini incelemek daha faydalı olarak görülebilir?
Doğru Cevap: "B" Kara Balgasun Yazıtı
Soru Açıklaması
10.
Şehnâme Yazıcılığı aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Fatih Sultan Mehmed
Soru Açıklaması
11.
İslam tarih yazıcılığının IX. yüzyıldan itibaren Genel Tarihler, Özel Tarihler ve Şehir ve Bölge Tarihleri olmak üzere üç farklı tarzda geliştiği görülmektedir. Buna göre; I. Siyasi olaylar II. Doğal felaketler III. Şair biyografileri IV. Köylüler ve göçebeler gibi konulardan hangisi ya da hangileri genel tarih eserlerinin ihtiva ettiği konulardandır?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi Osmanlı tarihçiliğinin ilk örnekleriyle ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "B" Bilinen en eski Osmanlı tarihi Yahşi Fakih tarafından yazılmıştır.
Soru Açıklaması
13.
III. Selim tarafından Avrupa'yı tanımak için gönderilen elçilerin raporlarına göre, Osmanlı Devleti'nde reformlar öncelikli olarak hangi alanda yapılmalıydı?
Doğru Cevap: "B" Askeri
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı tarihinin en önemli hadiselerinden birisi olan ve “Patrona İsyanı” olarak adlandırılan isyanın bir diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "C" 1730 İsyanı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi türü yönüyle diğerlerinden ayrılır?
Doğru Cevap: "A" Ansiklopediler
Soru Açıklaması
16.
I. Asya Hunlarına ait kaynaklar Çincedir.  II. Hunlar hakkındaki ilk somut bilgi M.Ö. 318 tarihini taşımaktadır. III.  Hunlarla ilgili bilgiler net ve destansı söylemlerden arınıktır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hunlar hakkındaki kayıtlarla ilgili söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
17.
İnsan düşüncesi ve insan toplumları üç temel aşamadan geçerek ilerlemişlerdir. Bu aşamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Teolojik Aşama - Metafizik Aşama - Pozitif Aşama
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki arşivlerden hangisinin temelleri 1916 yılında başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Dairesi Başkanlığı Arşivi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu devri eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Menazilname / Matrakçı Nasuh
Soru Açıklaması
20.
Düşmanla yapılan savaş ya da düşman topraklarına yapılan dini nitelikli akınların hikâyeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Gazavatnâme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.