Tarihi Coğrafya
Deneme Ara Sınavı 1
1.
1939 yılında İstan­bul Üniversitesi’nde Umumi Türk Tarihi kürsüsü kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Zeki Velidi Togan
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, tarihi coğrafyanın ülkemize girmesine katkı yapanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Süleyman Asaf
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Türkçesindeki karşılığı evrakların toplandığı yer anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hazine-i Evrak
Soru Açıklaması
4.
1954 yılında yeni bir interdisipliner sosyal bilim dalı veya çalışma alanı olan “bölge bilim”  savunucusu aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "A" W. Isard
Soru Açıklaması
5.
I. Kişilerle değil, toplumla, yapıtlarıyla ve kültürleriyle ilgilenir. II. Hayat tarzlarındaki yerelleştirme veya standart problem olarak tanımlanabilir. III. Kişisel kültürel özelliklerin bölgesel yayılım çalışması metotlarından birisidir. Yukarıdakilerden hangileri beşeri coğrafyanın özellikleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
“İnsanın yeryüzüne ayak basmadan önceki jeolojik devirlerde doğal ortamda meydana gelen faaliyetleri ve değişimleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Paleocoğrafya
Soru Açıklaması
7.
 • Yerlerin nasıl olduğunun betimlemesi ve bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konması
 • Metrik bir sistem geliştirilmesiyle beraber harita projeksiyonlarının evrimi
 • İnsanların yaşadıkları alanlarda coğrafi keşifler ve arazi gözlemleri yaparak harita yapımına başlamaları
 • Yukarıda coğrafyanın tarihsel süreç içerisinde geçirdiği dönüşüm evreleri verilmiştir. Bu evrelerin geçmişten günümüze kronolojik olarak sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" III, II, I
  Soru Açıklaması
  8.
  Günümüzdeki coğrafi ve jeolojik olguların geçmişe yönelik yorumlanmasına dayanan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Paleocoğrafya
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyayı, sadece Eskiçağ’ı araştıran bir bilim gibi görmektedir?
  Doğru Cevap: "C" B. İplikçioğlu
  Soru Açıklaması
  10.
  I. MekânII. İmparatorların sözlerinden yola çıkmasıIII. Belgelere dayanmasıIV. Coğrafya biliminden destek almasıV. Zaman Yukarıda verilen unsurlardan hangisi ya da hangileri tarihin öğelerindendir?
  Doğru Cevap: "E" I, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  11.
  Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran temel prensibi nedir?
  Doğru Cevap: "D" Dağılış
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tarihi coğrafyanın temel araştırma türleri doğru verilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" Geleneksel, modern, post-modern araştırma.
  Soru Açıklaması
  13.
  I. Coğrafya diğer tüm bilim dallarıyla iletişim halindedir. II. Coğrafyanın içinden doğan bazı alanlar, daha sonra kendi bilim alanlarını oluşturmuşlardır. III. Zamanla birlikte, coğrafyanın uygulama olanaklarına ağırlık verilmiştir. Yukarıdakilerden hangileri coğrafyanın tasnifi konusunda doğru olarak ifade edilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  14.
  Osmanlıca (Arap harfli Türkçe) hazırlanmış "Tarihi Coğrafya" adını taşıyan ilk çalışma niteliğindeki eserin adı nedir?
  Doğru Cevap: "C" Coğrafya-yı Tarihi Mülk-i Rum
  Soru Açıklaması
  15.
  Yerleşilen ve bilinen dünyanın bir tasvirini yaparak; dünyada yaşayan halkların adlarını sayıp, geleneklerini betimleyerek, coğrafî görüşlerden biri olan “bölgesel coğrafya” fikrini ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "C" Herodothos
  Soru Açıklaması
  16.
  Coğrafya biliminde başlıca temel problemi temsil eden iki soru aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Nerede ve neden orada?
  Soru Açıklaması
  17.
  “Lügat-ı Tarihiye ve Coğrafiye” adlı ansiklopedik sözlük aşağıdakilerden hangisi tarafından kaleme alınmıştır?
  Doğru Cevap: "A" Yağlıkçızade Ahmed Rıfat
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi sistematik coğrafya tasnifi dışında yer alır?
  Doğru Cevap: "D" Tarihi coğrafya
  Soru Açıklaması
  19.
  "Tarihi Coğrafya" ile ilgili ulaşılan ilk çalışmalar hangi döneme aittir?
  Doğru Cevap: "C" Antik Yunan
  Soru Açıklaması
  20.
  "The Historical Geography of Asia Minor” adlı eser Türkiye'nin ilk tarihi coğrafya isimli eseridir? Bu eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "C" W.M. Ramsay
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.