Tarihi Coğrafya
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de coğrafya biliminin geri kalma sebeplerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Yeni teorilerin üretilmesi
Soru Açıklaması
2.
MÖ. 63-MS. 21 tarihleri arasında yaşayan ve o dönemin bilinen dünyasını gezerek ‘tasvirci’ bir yaklaşımla gördüklerini kaydeden ünlü coğrafyacı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Amasyalı Strabon
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın ayırıcı temel prensibidir?
Doğru Cevap: "D" Dağılış
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kucera'ya göre tarihi coğrafyanın doğası ve eğilimleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Tarihi coğrafya sit alanında kazı çalışmalarının yapılmasına katkı sağlar
Soru Açıklaması
5.
“Geçmişteki coğrafyaların incelen­mesi” anlamındaki tarihi coğrafyanın ilk kurucusu sayılan Alman coğrafyacı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Philippus Cluverius
Soru Açıklaması
6.
Tarihi coğrafya sahasında bilgiler ihtiva eden "Cami’ut-tevarih" adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hemedani
Soru Açıklaması
7.
Yapılan tüm tanımlamalar doğrultusunda coğrafya için esas olan şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ortam ile insan arasındaki etkileşim
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ve sonrasında coğrafyanın bilimsel kimliğini kazanmasını sağlayan bilim adamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Platon
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ‘çağdaş coğrafya’daki önemli kavramlar/konular arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Geçmiş
Soru Açıklaması
10.
İnsanoğlunun yaşadığı veya ilgilendiği alanın tamamında/bir kısmında yer alan fiziksel detayların, bu detaylarla ilgili bilgilerin veya bu alanda meydana gelen olgularla ilgili bilgilerin yer aldığı tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Harita
Soru Açıklaması
11.
Anvers’te düzenlenen I. Coğrafya Kongresi hangi tarihte toplanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1871
Soru Açıklaması
12.
Coğrafi araştırmalarda konu edilen olayın ve unsurun nerede olduğunu belirten, yani konu ve unsurun mutlak yerini (sit) ifade eden terim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Lokalizayon
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki sıralamalardan hangisinde, coğrafyanın kronolojik tasnifi doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Paleocoğrafya - Tarihi Coğrafya - Çağdaş Coğrafya - Planlama Coğrafyası
Soru Açıklaması
14.
Coğrafyada herhangi bir dağılışı oluşturan eleman ya da kalıpların türlerinin saptanması ve ona bağlı olarak açıklanmasında en önemli unsur nedir?
Doğru Cevap: "A" Ölçek
Soru Açıklaması
15.
"Eldeki kaynaklara göre seçilen geçmiş dönem, çağdaş bir bölgesel çalışmada yapılabileceği gibi araştırılır ve tanımlanır." Yukarıda tanımı yapılan araştırma yönteminin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Zamansal kesit
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın yardımcı bilimlerinden bir tanesidir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomi
Soru Açıklaması
17.
Coğrafyanın doğasına ilişkin birçok görüş olmakla birlikte dört temel entelektüel gelenekten söz etmek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi bu dört temel gelenek arasında değildir? 
Doğru Cevap: "A" Popülasyonun değişimi
Soru Açıklaması
18.
Musevi ve Arap kaynakları ile modern kritik teknikleri kullanılması bakımından tarihi coğrafyada yeni bir aşama kaydeden eser hangisidir?
Doğru Cevap: "E" The Historical Geography of Holy Land
Soru Açıklaması
19.
I. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi II. Bölgesel karakterin korunması III. Kültürel mirasın tespiti Yukarıdakilerden hangisi/hangileri D. Hooke tarafından vurgulanan tarihi coğrafyacının bir araştırmacı olarak bilim dünyasına katkılarındandır?
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması
20.
Coğrafya biliminde başlıca temel problem hangi iki soru ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Nerede- Neden Orada
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.