Tarihi Coğrafya
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Türkiye’nin tarihi coğrafyasını değil, Türk İlleri ve Azerbaycan tarihi coğrafyasını çalışan ilk Türk ilim adamlarından olan siyaset adamı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Zeki Velidi Togan
Soru Açıklaması
2.
Tarihi coğrafya hangi yüzyılda ilk kez ülkemize girmiştir?
Doğru Cevap: "D" 19. yüzyıl
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ölçek türlerinden hangisi doğal ve beşeri unsurların harita düzlemine aktarılmasında kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Kartografik Ölçek
Soru Açıklaması
4.
“Historical Geography, Progress and Prospect”, isimli eserin editörü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" M.Pacione
Soru Açıklaması
5.
Tarihi coğrafya, coğrafyanın kaçıncı boyutu içinde ele alınmaktadır? 
Doğru Cevap: "A" Dördüncü
Soru Açıklaması
6.
Tarihi çoğrafya İngilizce hangi kelimenin çevirisidir?
Doğru Cevap: "B" Historical geography
Soru Açıklaması
7.
Dünyada ilk kez yazdığı kitapta tarihi coğrafya ismini kullanan yazar kimdir?
Doğru Cevap: "C" Edward Wells
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi doğal ortam ile insanlar arasındaki etkileşimi inceleyen bilimdir?
Doğru Cevap: "B" Coğrafya
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 1881’de Müze-i Humayun Müdürü Umumisi olan Osman Hamdi Bey’in edindiği kimlikler arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Coğrafyacı
Soru Açıklaması
10.
1968 yılında yayımlanan, ‘Landliche Siedlungen im Südlichen Inneranatolien in den Letzten Vierhundert Jahren'  isimli ve Türkiye için bir coğrafyacı tarafından Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak hazırlanmış ilk tarihi coğrafya eseri olma özelliğini taşıyan kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" W. D. Hütteroth    
Soru Açıklaması
11.
Coğrafya Tarihi’nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Coğrafya biliminin nerede, nasıl ve ne zaman doğduğunu ve doğuşundan bugüne kadar nasıl bir gelişim süreci izlediğini araştıran bilim dalıdır.
Soru Açıklaması
12.
I. Kuruluş veya KlasikII. Modern Tarihi CoğrafyaIII. Yeniden Yapılanma Hangisinde tarihi coğrafya çalışmalarının yapılanma sırası doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I-III-II
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Jaeger’e göre tarihi coğrafya araştırmalarında kullanılan altı yöntemden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" İnformal tetkik metodu
Soru Açıklaması
14.
Bazı yerlerinde iklimin kurulan eski medeniyetler üzerindeki etkisinden bahsedilerek tarihi coğrafya bakış acısı kullanılan eser hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mukaddime
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir coğrafi teknik değildir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik coğrafya
Soru Açıklaması
16.
Tarihi Coğrafya'da "zaman"ı coğrafyanın dördüncü boyutu olarak gören ve doğal tarih anlayışının temsilcilerinden olan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sauer
Soru Açıklaması
17.
“Geçmiş kritik dönemlerin kesitsel çalışılması, coğrafi özellikleri ve görünümü içine alarak büyüyen dikey/boylamsal çalışmalar oluşturur. Bu tarihi coğrafya tarzında veriler “tarihi”, analiz ve yorum yöntemleri “coğrafi” olarak tanımlanmıştır. Böyle bir yaklaşım tarzı geçmiş bir dönem boyunca değişen kültürel görünümün ve geçmişte bir zaman dilimindeki bölgesel farklılıkları yorumlamak amacıyla haritalanabilen basılı olmayan arşiv kaynaklarının keşfedilmesinin önemine vurgu yapar. Bu türde tarihi coğrafya araştırması yapanlar, felsefi düşünceyi reddetme, belirli bir soruna yaklaşımın büyük ölçüde mevcut belgesel kaynakların niteliği ve saha verileri tarafından belirlendiği, problem ele alınırken kararlı bir ampirizme güvenle bel bağlanması eğilimindedirler.” Yukarıda tanımı verilen tarihi coğrafya araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Geleneksel tarihi coğrafya araştırması
Soru Açıklaması
18.
Holosen öncesindeki coğrafi olayları inceleyen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Paleocoğrafya
Soru Açıklaması
19.
Coğrafya bugünkü anlamını hangi yüzyılda kazanmıştır?
Doğru Cevap: "C" XVIII. Yüzyıl
Soru Açıklaması
20.
Bugün, İstanbul Anadolu ve Rumeli yakasında birbirine komşu birçok ilçesi bulunan dev bir metropol iken; geçmişte coğrafi olarak surlar içinde kalan “tarihi yarımada” olarak varlık göstermiştir. Bu örnek Tarihi coğrafya ele alınırken, özellikle hangi unsurun önemini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Değişim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.