Tarihi Coğrafya
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Siyasi coğrafyanın kurucuları arasında sayılan ve 'Britain and the British Seas' isimli çalışması bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mackinder
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ifadelerden hatalı olan hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tarihi coğrafya , tarih biliminin içerisinde yer almaktadır.
Soru Açıklaması
3.
Değişimin tarihi coğrafyada benimsenmesinde çalışmaları etkili olan Mitchell’in “Historical Geography” isimli eseri hangi ülke ile alakalıdır?
Doğru Cevap: "A" Britanya
Soru Açıklaması
4.
Ülkemizdeki tarihi coğrafyanın ilk dönemini temsil eden ve “Türk İllerinin Tarihi Coğrafyasına Ait Derslere Methal” adlı eserin sahibi olan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zeki Velidi Togan
Soru Açıklaması
5.
Ülkemizde tarihi coğrafyanın tanımı, kavramları, metodu ve içeriğinin ne olduğuna yönelik yayımlanan önemli bir kaynak eser olan “Tarihi Coğrafya” kitabı kime aittir?
Doğru Cevap: "E" O. Gümüşçü
Soru Açıklaması
6.
I. Tarihi coğrafyadaki yaygın ve eski yöntemlerden birisi kartografik yöntemdir. II. Araştırmanın başarısı için ön koşul, incelenen peyzajın ve yerel halkın yaşam biçiminin doğrudan ampirik gözlemle belirlendiği saha araştırmasıdır. III. Özel büyük bir grup metot olarak, CBS kullanımıyla ilişkili yöntemleri belirtmek mümkündür. Yukarıdakilerden hangileri tarihi coğrafyanın amacına ulaşmak için kullanılan metot ve adımlar arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Ülkemizde ilk arkeolojik kazılar hangi yılda yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1871
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, ''geçmişe akıp gitme, bir nesne üzerinde sürenin geçmesi, eskime, karışma'' anlamlarına gelir?
Doğru Cevap: "D" Zaman
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kronolojik coğrafya tasnifindeki dört gruptan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyo-kültürel coğrafya
Soru Açıklaması
10.
Seçilen bazı ölçütler açısından belirlenen alan olarak ya da mekansal özellikler açısından bir alanı sınıflama ve sınırlandırma şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bölge
Soru Açıklaması
11.
“Physische Geographie” isimli bir kitap yazmıştır. Kant,coğrafi incelemenin tarihi incelemelerin doğal tamamlayıcısı olduğunu düşünüyor ve coğrafyayı mekansal çeşitliliklerin incelemesi olarak kabul ediyordu"  görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Kant
Soru Açıklaması
12.
"...................................., insanın geçmişini, geride bıraktığı maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bilim dalı olup bu belgeler, uygarlık tarihinin başlangıcından, yani insanoğlunun ilk aleti yaptığı andan bu güne kadar, kendi gereksinmeleri için kullandığı nesnelerin tümüdür." Yukarıda verilen bilgide boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Arkeoloji
Soru Açıklaması
13.
"Historiche Geographie" adlı   tarihi coğrafya dergisi aşağıdaki ülkelerden hangisinde yayınlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Almanya
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk harita yapımcısı ve matematiki coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Miletli Anaksimander
Soru Açıklaması
15.
Coğrafyanın kronolojik tasnifi düşünüldüğünde, Jeolojik zamanlar ve Holosen'e kadar olan dönemi araştıran coğrafya alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Paleocoğrafya
Soru Açıklaması
16.
“geo-yer ile graphien-yazmak” yerin  yazımı/tasviri anlamına gelen ve köklü bir bilim olan coğrafya tanımı aşağıdaki dillerin hangisinden gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Yunanca
Soru Açıklaması
17.
Tarihi coğrafya, Dünya’da hangi yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" XVIII. yüzyıl başlarında
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Paleocoğrafya haritalarında bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Geçmişteki nüfusun ekonomik dağılımı
Soru Açıklaması
19.
“ İnsanın yeryüzüne ayak basmadan önceki jeolojik devirlerde doğal ortamlarda meydana gelen faaliyetleri ve değişimleri inceleyen bilimdir." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma aittir?
Doğru Cevap: "A" Paleocoğrafya
Soru Açıklaması
20.
Geçmişten kalan belgelere yani birinci arşiv malzemelerine dayanarak tarihi coğrafya çalışan ilk Türk coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mesut Elibüyük    
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.