Tarihi Coğrafya
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Kitabında “dünyanın-yeryüzünün tasviri anlamında “coğrafya” sözcüğünü kullanan” ve coğrafyanın isim babası olarak da tanınan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eratosthenes    
Soru Açıklaması
2.
A. R. H. Baker’a göre, aşağıdakilerden hangisi Tarihi coğrafya’nın sadece tarih veya sadece coğrafya ile ilişkisini ifade eden amaç/ prensiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tarihi coğrafya mekansal sentezden çok analizle ilgilenir
Soru Açıklaması
3.
Tarihi coğrafyayı anlatabilmek için gerekli olan en önemli unsur hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İçerisinde bulunulan coğrafyayı doğru bir şekilde verebilmek
Soru Açıklaması
4.
Paleocoğrafyanın araştırdığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halosen öncesi dönem
Soru Açıklaması
5.
Holosen dönem ile birlikte başlayan kronolojik tasnif grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tarihi coğrafya
Soru Açıklaması
6.
Paleocoğrafya ismindeki “paleo” hangi anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "E" Eski
Soru Açıklaması
7.
Daha önce basılan hiçbir kitap, tarihi coğrafya için metodolojik çerçeve çizen, uygulamalarda başvuru kaynağı oluşturacak bir içeriğe sahip olmadığından 2006 yılında Tarihi Coğrafya adı ile yayımlanan kitap bu bilim dalının önemli bir referans kaynağı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu kitabın yazarıdır? 
Doğru Cevap: "A" Osman Gümüşçü
Soru Açıklaması
8.
Avrupa’da XVIII yy. başlarında, ilk defa bir kitapta “Tarihi coğrafya” adını kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Edward Wells  
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tarihi coğrafyanın sistematik tasnifi doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tarihi fiziki coğrafya, tarihi beşeri coğrafya, tarihi bölgesel coğrafya
Soru Açıklaması
10.
Tarihi Coğrafya çalışmalarında, coğrafyacı farklı sosyal disiplinlerden yararlanmak zorunda kalmaktadır. Bunların başında aşağıdakilerden hangi ikili gelir?
Doğru Cevap: "A" Tarih-Arkeoloji
Soru Açıklaması
11.
I. Haçlı seferleri sayesinde Batı’nın İslam alemi ile teması sayesinde Avrupa’ya bir çok yeniliğin gelmesi II. Avrasya yollarının açılmasıyla Uzakdoğudan bazı yeniliklerin getirilmesiIII. Pusula, matbaa, denizcilik gibi alanlardaki ilerlemeler ile gözlem, harita aygıtlarının geliştirilmesi coğrafyanın gelişmesini sağladı.IV. Rönesans ve Reform ’un etkisiyle bir çok coğrafya eserlerinin tercüme edilmesiV. Rönesans ve Reform vasıtasıyla bilim, sanat vb. alanlara bakış açısında zihniyetin tamamen değişmesi Yukarıdakilerden hangisi ve hangileri Ortaçağ’ın son asırlarında batı aleminde coğrafya ilminin tekrar canlanmasına katkısı olmuştur?
Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV,V
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Tarihi Coğrafya araştırmalarında yeni yöntemler içinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "E" Mekanın değişiminde etken olarak insanın rolü
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafya tanımlarından biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal hadiseler ve olgular), insanların meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi inceleyen bilim dalı.
Soru Açıklaması
14.
Özellikle son yıllarda yerli ve yabancı olmak koşuluyla çeşitli bilim dallarına mensup bilim insanının Osmanlı tahrir defterleri üzerindeki çalışmalarını kapsayan interdisipliner bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Defteroloji
Soru Açıklaması
15.
I. Coğrafi araştırmalar mekanla ilgilidir. II. Tarihi coğrafya, zamanla ilgilenir. III. Bilim adamları teorileri sürekli olarak değerlendirdiklerinden, tarihi coğrafya dinamik bir bilimdir. Yukarıdakilerden hangileri tarihi coğrafya için doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Tarihi coğrafya ismi Dünya’da ilk defa XVIII. yüzyılda nerede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
17.
Ülkemizdeki ilk arkeolojik kazılar nerede başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Truva
Soru Açıklaması
18.
Tarihi coğrafyanın modern kimliğini kazandığı dönem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1920-1950
Soru Açıklaması
19.
Uluslararası Coğrafya Birliği hangi tarihte kuruldu?
Doğru Cevap: "E" 1922
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk tarih atlası hangi tarihte basılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1910
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.