Tarihi Coğrafya
Deneme Final Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi hem arkeolojik çalışmanın içerisinde hem de tarihlendirmede kullanılan üç analitik ilkeden biridir?
Doğru Cevap: "A" Popülarite
Soru Açıklaması
2.
Doğada kaç element bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 92
Soru Açıklaması
3.
Yapı kurma, yapı yapma, kurma, düz yazı veya şiir kaleme alma, yazıya dökme ne anlama gelir? 
Doğru Cevap: "A" İnşa
Soru Açıklaması
4.
Tarihi coğrafyada mekanın yeniden inşasının önemli olma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" Mekana odaklanması
Soru Açıklaması
5.
Tarihi coğrafya, ülkemizdeki üniversitelerde aşağıdaki bölümlerden hangisinde ders olarak okutulmaz?
Doğru Cevap: "E" Jeoloji
Soru Açıklaması
6.
Geçmişte olmuş bitmiş, bugün hali hazırda bulunmayan bir durumun, nesnenin ya da konunun yeniden tesis edilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Yeniden inşa
Soru Açıklaması
7.
Yazılı belgesel materyali temel alan tarihi-coğrafi haritalar en az kaç farklı kategoriye ayrılır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
8.
İlk defa, Silk ve Barnes (1959) tarafından yapılan bir deneyde; bir mika parçasında, geçirgen elektron mikroskobuyla gözlenen ve uranyum-238 elementinin parçalanması esasına dayanan tarihleme yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Fizyon İzleri Yöntemi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemler ve topluluklar üzerine yapılacak araştırmalarda kullanılan yöntemdir?
Doğru Cevap: "E" Arkeolojik kazılar
Soru Açıklaması
10.
Mezopotamya, İran ve Anadolu topraklarında görülen, evlerin tarih öncesi çağlar boyunca kerpiçten yapılması ve kültür katlarının zamanla üst üste yığılması sonucu oluşan topraktan büyük tepeler aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Höyük
Soru Açıklaması
11.
Coğrafyanın temel ilkelerinden dağılış, aşağıdakilerden hangisinde uygulanamaz?
Doğru Cevap: "B" Verevde
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kütüphane kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Haritalar
Soru Açıklaması
13.
Tarihi Coğrafya çalışmalarında farklı disiplinlerden yararlanmak zorunda kalmaktadır. Bu tanıma uyan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnterdisipliner
Soru Açıklaması
14.
Tüm canlı organizmaların bünyelerinde bulunan proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerdeki değişimleri inceleyerek tarihleme yapan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Resamizasyon
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın inceleme alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İdari Coğrafya
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı İmparatorluğu'nda gelir ve nüfusun tespiti amacıyla, arazi ve nüfus sayımlarının tutulduğu kayıtlar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
Doğru Cevap: "C" Tahrir Defteri
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı İmparatorluğunda tüccar ve esnafın senelik kazançları üzerinden alınan vergiler aşağıdakilerden hangisiyle kayıt altına alınırdı?
Doğru Cevap: "E" Temettuat Defterleri
Soru Açıklaması
18.
Radyoaktif bozunma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Radyoaktif bozunma, geometrik bir hızdan ziyade çizgisel bir hızda gerçekleşir. 
Soru Açıklaması
19.
I. Ortam ve insan arasındaki etkileşim üzerine odaklanmaktadır. II. Coğrafya, vatan sevgisi kazandırmak amacıyla ilköğretimlerde okutulmaktadır. III. 'Nerede?' ve 'Neden orada?' sorularına cevap aramaktadır. Yukarıdakilerden hangileri coğrafyanın özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.
Elektron Spin Rezonans yönteminde numunenin yaşı hangi formüle göre hesaplanır?
Doğru Cevap: "E" Yaş = Arkeolojik doz / Senelik doz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.