Tarihi Coğrafya
Deneme Final Sınavı 5
1.
Maddede bulunan enerjinin açığa çıkartılarak yapılan tarihlendirmeye ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Termolüminans
Soru Açıklaması
2.
Mekanı anlayabilmek için ayna metaforunu kullanarak akışkanlık üzerine temellendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Lefebvre
Soru Açıklaması
3.
1925 yılında kurulan IGU-Uluslararası Coğrafya Birliği’nin yaptığı ilk kongre hangi şehirde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kahire
Soru Açıklaması
4.
Vergi, gelir ve nüfusun tespiti amacıyla, arazi ve nüfus sayımları sonucunda ortaya çıkan kayıtlara Osmanlı döneminde verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" tahrir defteri
Soru Açıklaması
5.
Coğrafi bir ortamda geçmişte meydana gelen fiziksel değişimleri kesin ve güvenilir yöntemlerle tarihlemek ancak hangi tarihsel olaydan sonra mümkün olmuştur?
Doğru Cevap: "E" II. Dünya Savaşı
Soru Açıklaması
6.
Konya Plüvyal Gölü’nün oluşum süreci, özellikleri ve çekilme dönemlerini aşağıdakilerden hangisi ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "D" Jeomorfolojik Çalışma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi evlerin tarih öncesi çağlar boyunca kerpiçten yapılması ve kültür katlarının zamanla üst üste yığılması sonucunda, topraktan büyük tepelerin oluşmasıyla meydana gelmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Höyükler
Soru Açıklaması
8.
Atmosferde kozmik ışınların neden oldukları tepkimeler havada sürekli olarak radyokarbon oluşumuna neden olur. Bu olaylar sırasında yan ürünler arasında bulunan yüksek hızlı nötronlardan bazıları azot atomları ile birleşerek onları neye dönüştürür?
Doğru Cevap: "D" Karbon-14
Soru Açıklaması
9.
Seçeneklerden hangisi ülkemizde tarih öncesi dönemlere ait yerleşime ilişkin önemli bilgi kaynaklarıdır? 
Doğru Cevap: "C" Mağaralar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki bölgelerden hangisinde ilk büyük medeniyetlerden birisi kurulmamıştır?
Doğru Cevap: "A" İskandinavya
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi onomastik biliminin yer adlarını inceleyen dalına verilen addır?
Doğru Cevap: "A" toponimi
Soru Açıklaması
12.
"Modern beşeri coğrafyanın kurucusu ve 19 ciltlik “Die Erdkunde” adlı tamamlanamayan ünlü coğrafya kitabının müellifidir. Fazla seyahat etmediği halde coğrafya yazmış ve tarih ile ilgilenerek, tarih ve coğrafyayı “biri olmadan diğerinin yaşayamayacağı kız kardeşler” olarak görmüştür." Paragrafta hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdaki şıklarda hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ritter
Soru Açıklaması
13.
Eski felsefe metinlerinde  “khora, topos ve pou” terimleri hangi kelimenin karşılığı olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Yer
Soru Açıklaması
14.
Eski çağlarda insanların yerleşimi yapıları hakkında ilk olarak hangi Arkeolojik inceleme ile bilgi sahibi olunur?
Doğru Cevap: "A" İnşaat malzemesinin türü
Soru Açıklaması
15.
İnsanların mağaraları kullanmasıyla başlayan ilk yerleşme evresi hangi tarihsel dönemdir?
Doğru Cevap: "A" Paleolitik Çağ
Soru Açıklaması
16.
1815 yılında basılan klasik eserinde, Britanya adaları haritasında stratigrafinin iki temel prensibini formüle eden İngiliz jeolog kimdir?
Doğru Cevap: "B" William Smith
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif yöntemlerle tarihlendirmeyi mümkün hale getirengelişmelerden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Kütle spektrometrisinin icadı
Soru Açıklaması
18.
“Ufuk derinliği” kavramından yola çıkarak Dünya’nın çevresini bugün kabul edilen rakamlara çok yakın şekilde hesaplayan bilim insanı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Biruni
Soru Açıklaması
19.
Hangisi arkeolojik verilerden yola çıkarak geçmiş toplumlara yönelik bilgi sahibi olunabilecek bir durum değildir?
Doğru Cevap: "D" Enformatik yaşam
Soru Açıklaması
20.
"Göçebe,  yerleşik ve ikisi arasında geçiş tipi olan yarı göçebe veya yarı yerleşik” olmak üzere toplumları üç sınıfta kitabında ele alan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Haldun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.