TARIM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Tarımın Geliştirilmesi İçin Alınan Önlemler;

 • TC Ziraat Bankası’nın olanakları artırılarak 1924 yılında Anonim Şirket’e dönüştürülmüştür (Amaç çiftçiye kredi sağlamaktır).
 • 17 Şubat 1925’te Aşar vergisi kaldırıldı. (Yerine arazi vergisi konuldu.) (Türk köylüsü ekonomik alanda rahatlatıldı. Halkçılık ilkesi ile ilgili bir karardır.)
 • 1926 Medeni Kanun ile köylüye toprak mülkiyeti hakkı tanınmıştır.
 • 1926’da Reji İdaresi satın alınarak 1881’de kurulan tütün tekeline son verilmiştir.
 • Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. (Amaç çiftçiye kredi olanakları sağlamaktır.)

Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş amacı;

 • Örnek çiftlik kurarak tarımı geliştirmek,
 • Bazı bitkileri yetiştirip çiftçilere örnek olarak göstermek,
 • Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak,
 • Ankara Yüksek Ziraat Okuluna girecek lise mezunu gençlerin çiftlikte bir yıl fiilen çalışarak staj yapmalarını sağlamak,
 • Eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmaktır.
 • 1929’da çıkarılan bir yasayla topraksız köylüye toprak sağlayacak toprak reformu kararlaştırıldı. (Toprak ağaları nedeniyle istenilen başarı elde edilemedi).
 • 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı (Amaç, modern ve bilimsel yöntemlerle üretim yaparak ürün kalitesini artırmaktır).
 • Devlet çiftlikleri kuruldu ve tohum ıslahı için çalışmalar yapıldı. Traktör kullanılması teşvik edildi.
 • Veteriner Fakültesi açıldı.
 • Bölgelerin iklim özelliklerine göre dikim ve ıslah işlerine önem verilerek teşvikler uygulandı.


  Tarım alanında yapılan bu değişiklikler, hem tarımın geliştirilmesi hemde tarım alanına daha çok yatırım yapılması amacıyla yapılmıştır.