Türk Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa’sını Yunan Filozoflarıyla tanıştırır?  
Doğru Cevap: "B" Farabi ve İbn-i Sina  
Soru Açıklaması
2.
Kral Şarlman, kültürel birlik idealini gerçekleştirmek için nasıl bir atılımda bulunmuştur?  
Doğru Cevap: "D" Dil ve eğitim sistemini yeniden düzenlemeye girişmiştir.  
Soru Açıklaması
3.
Türkçede kullanılan “ekin” sözcüğü aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile eşanlamlıdır?  
Doğru Cevap: "C" Kültür  
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 13. Yüzyıl Ortaçağ Avrupasında başlayan şehirleşme kültürünün sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sanayi Devrimi başlar.
Soru Açıklaması
5.
Yedi ciltlik "Kayıp Zamanın İzinde" romanı hangi yazara aittir?
Doğru Cevap: "A" Marcel Proust
Soru Açıklaması
6.
Protestan Reform Hareketini başlatan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Martin Luther
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı coğrafyasını anlatanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fuzuli
Soru Açıklaması
8.
I. Gelenek ve göreneklerII. Düşünsel eğilimler ve sanatlarIII. İnançlarIV. Ahlaksal kurallarV. Yetenek ve alışkanlıklarKültür kavramı yukarıdakilerden hangilerini içine alır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
9.
Dünya edebiyatının ilk yazılı öykülerinden olan Decameron adlı eser kim tarafından yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Giovanni Boccaccio  
Soru Açıklaması
10.
M.S. 4. yüzyılın ortalarında, sebebi bilinmeyen bir kaynaşma sonucu Hunların batıya doğru göç etmeleri ve bu hareket sırasında önlerine çıkan çoğu Cermen kökenli pek çok kavmin yer değiştirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kavimler Göçü
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığını kazandıktan sonra cumhuriyet rejimine geçen kuzey Afrika İslam ülkesidir?
Doğru Cevap: "C" Tunus
Soru Açıklaması
12.
Jakop Burckhardt, İtalyan Rönesans kültürünü incelerken aşağıdakilerden hangisini göz ardı etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Küreselleşme
Soru Açıklaması
13.
I – Yeni çağ, savaşlar dönemidir. II – Topçuluk, yeniçağ döneminde gelişmiştir. III – Londra’da ekonomik anlamda yeni yöntemler geliştirilmiştir. Yeni çağı hazırlayan faktörler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  
Doğru Cevap: "B" I – II  
Soru Açıklaması
14.
9. Fatih Sultan Mehmet'in Rumeli Hisarını inşa ettirme sebebi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İstanbul'u almadan önce Venediklilerin Bizans'a yardım etmelerini engellemek.
Soru Açıklaması
15.
“Yeniden doğuş” anlamına gelen ve İtalya’da I4.yüzyılın sonunda ortaya çıkan bir yenilenme sürecine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Rönesans
Soru Açıklaması
16.
Yüzyıl Savaşlarının sonu (1492) Avrupa’da yeni bir sosyal, ekonomik ve siyasi dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Ama feodal sistemin kalıntıları bir süre daha devam edecek, monarşi rejimleri güçlenecektir. Bununla birlikte kırılma noktası yaratan olaylar keşifler ve buluşlar vardır. Kavimler Göçü ile ilgili yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Bu çağda savaş azalmıştır ve silahlanma çok nadirdir.
Soru Açıklaması
17.
Varoluşta doğada her canlıda ortak olan ve değişmeyen bir prensip olan “altın oranın” uygulanmasında aşağıdaki hangi matematikçinin etkisi vardır?  
Doğru Cevap: "E" Fibonacci  
Soru Açıklaması
18.
20. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen ve elektronik devrelerin can damarı olan, 1947 yılında yapılmış olup yepyeni bir çığır açan teknoloji ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Transistor
Soru Açıklaması
19.
Modernleşme kavramının Batı ve Avrupa ile eş anlamlı kullanılmıştır I. Dünya Savaşı’na kadar modernliğin ve modernleşmenin merkezi Avrupa da hangi şehir görülmekteydi ?
Doğru Cevap: "D" Paris
Soru Açıklaması
20.
Varoluşta doğada her canlıda ortak olan ve değişmeyen bir prensip olan “altın oranın” uygulanmasında aşağıdaki hangi matematikçinin etkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" Fibonacci
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.