Türk Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
“…………. göre, Batı, 15. yüzyılın sonlarından itibaren dünya ekonomisinde merkez konumundaydı. Ekonomik gücünü yeni ortaya çıkan köle ticaretiyle sağlıyordu, çünkü kölelerin çalıştırıldığı Meksika, Peru ya da Brezilya maden ocaklarından çıkarılan altın, gümüş, gemilerle İspanya limanlarına getiriliyor ve buradan tüm Avrupa’ya ihraç ediliyordu.” Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
Doğru Cevap: "E" Fernand Braudel
Soru Açıklaması
2.
Sosyal ve kültürel tarihlerin yazılabileceğini kanıtlayan, Maddi Medeniyet ve Kapitalizm kitabının yazarı olan tarihçi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fernand Braudel
Soru Açıklaması
3.
Şarlmanın bütünleşik Avrupa hayalinin bir yansıması olan Aachen sarayının sanatsal yönden Roma imparatorluğunun stilini uyarlamaya çalıştığı öğeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Merkezi planlı, korint başlıklı ve kubbeli taş yapı
Soru Açıklaması
4.
Kültürel bir etkilenme sürecinde bir kültürün öteki bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesine ne ad verilir?  
Doğru Cevap: "B" Kültürlenme  
Soru Açıklaması
5.
Jakob Burckhardt italya Rönesans’ını incelediği çalışmasında neyi ele almıştır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
Dünya uygarlığının temeli hangi çağa dayanır?  
Doğru Cevap: "B" Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı)  
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 1955’de SSCB önderliğinde NATO'ya karşı olarak kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Varşova Paktı 
Soru Açıklaması
8.
“Kültürel bir etkilenme sürecinde bir kültürün öteki bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesi” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" Kültürlenme  
Soru Açıklaması
9.
Hıristiyanlık için kutsal sayılan yerlerin Müslümanlardan alınması amacıyla düzenlenen haçlı seferleri hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" 11. ve 13. yüzyıllar arasında
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sanat akımlarından hangisi Ortaçağ'da ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Gotik
Soru Açıklaması
11.
I. Yeni çağ, savaşlar dönemidir.II. Topçuluk, yeniçağ döneminde gelişmiştir. III. Londra’da ekonomik anlamda yeni yöntemler geliştirilmiştir.Yeni çağı hazırlayan faktörler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I – II
Soru Açıklaması
12.
 • Yüzyılda Osmanlıda edebiyat alanında görülmeye başlayan modernleşme etkileriyle batılı formlarda ilk edebi ürün veren yazarımız kimdir?
 •  
  Doğru Cevap: "D"  Şinasi
  Soru Açıklaması
  13.
  Bilimsel metodolojinin temellerini kim atmıştır?
  Doğru Cevap: "E" Francis Bacon
  Soru Açıklaması
  14.
  Karolenj Rönesansı olarak adlandırılan, dönemin önde gelen entelektüellerini saray çevresinde toplayarak büyük bir kültürel atılım gerçekleştiren aşağıdakilerden hangisidir?  
  Doğru Cevap: "E" Frank kralı Şarlman
  Soru Açıklaması
  15.
  "Roma İmparatorluğu’nun yıkılışına ve “ortaçağ” adı verilen tarihsel ayrımın başlamasına zemin hazırlayan istilalar ve göçler dizisi, M.S. 4. yüzyılın ortalarında, sebebi bilinmeyen bir kaynaşma sonucu Hunların batıya doğru göç etmeleri ve bu hareket sırasında önlerine çıkan çoğu Cermen kökenli pek çok kavmin yer değiştirmesine yol açmaları ile başlamıştır." Kavimler Göçü ile ilgili yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Doğru Cevap: "C" Göçlerden sonra toplumlar arasındaki sıkıntılar halledilmiştir.
  Soru Açıklaması
  16.
  "Arzu Tramvayı" eseri aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "B" Tennesse de Williams 
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi 13. Yüzyılda yaşanan en önemli gelişmelerdendir?
  Doğru Cevap: "D" Şehirleşme ve şehir kültürünün oluşması
  Soru Açıklaması
  18.
 • Erken Osmanlı Dönemi adlandırması hangi yüzyıl ortalarına kadar olan dönemi kapsar?
 • Doğru Cevap: "D" 15. yüzyıl
  Soru Açıklaması
  19.
  I. Floransa ve Napoli’de ortaya çıkmıştır.II. Bir eğitim reformu olarak değerlendirmek gerekir.III. Toplumsal örgütlerde kadınların da yer almasının yolunu açmıştır.Rönesans döneminde hümanizm ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I – II –III
  Soru Açıklaması
  20.
    Merkantilizm kavramı ilk kez kim tarafından adlandırılmıştır?  
  Doğru Cevap: "D" Adam Smith  
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.