Türk Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Yeni Dünya ticaretiyle Avrupa'ya giren ve ekonomik değeri yüksek olan gıdalar yanında altın ve gümüş bankalara yeni standartlar getirilmesini zorunlu kılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ticaretin yapılmasını sağlayan uygarlıklardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Aztekler
Soru Açıklaması
2.
Machiavelli’nin “Prens” adlı eseri hangi alanla ilgili önermelerde bulunmuştur  
Doğru Cevap: "A" Siyaset Bilimi  
Soru Açıklaması
3.
I. Seyyahlar da buralarda konaklar. II. Toplanıp dini ve tasavvufi konular üzerine konuşulur. III. Bir orta sofa etrafında odalar bulunur. IV. Sofanın ortasında bir havuz bulunur.  Yukarıda dört özelliği sayılan yapılar Osmanlı'da aşağıdakilerin hangisi ile adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Zaviyeli cami
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki nedenlerden hangisi göçebe ve savaşçı bir kavim olan vikinglerin gemi yapımında ileri teknikler geliştirilmesini zorunlu kılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Coğrafi koşullara bağlı olarak sadece deniz yoluyla iletişim sağlanabilmesi
Soru Açıklaması
5.
Egemen kültürlerin varlığı ve etkisinin geniş boyutlu olmasına, egemen kültürlerin sahip oldukları yeni teknolojilerle farklı topraklardaki yaşam tarzlarını değiştirmelerine ve kendi kültürünü yayma eğilimine ne ad verilir?  
Doğru Cevap: "E" Kültür emperyalizmi
Soru Açıklaması
6.
Modernleşme sürecinde yeni bir sanat dalı olarak ortaya çıkan karikatür hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi  yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İlk olarak Avustralya- Macaristan imparatorluğunda örnekleri görülmeye başlamıştır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 13. ve 14. yüzyıllardaki göçebeleri ve onların yaşamlarını resmeden ressamdır?
Doğru Cevap: "A" Mehmed Siyah Kalem
Soru Açıklaması
8.
Göçler çağı toplumlarının sanatlarını belirleyen ana eksen bezeme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hayvan Üslubu
Soru Açıklaması
9.
Gotik sanat hangi özelliği ile Romanesk sanattan farklılaşır?
Doğru Cevap: "A" Anıtsal, devasa, yüksek yapılı mimari anlayışı  
Soru Açıklaması
10.
Şiirde klasik uyak düzenini reddeden Garip hareketinin temsilcileri kimdir? 
Doğru Cevap: "B" Orhan Veli-Melih Cevdet-Oktay Rifat
Soru Açıklaması
11.
Kültürün gelişimini etnolojik, dilbilimsel, sosyolojik, psikolojik ve psikanalitik analiz yöntemleriyle ele alan bilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kültürel antropoloji
Soru Açıklaması
12.
Karolenj Rönesansı olarak adlandırılan, dönemin önde gelen entelektüellerini saray çevresinde toplayarak büyük bir kültürel atılım gerçekleştiren aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "E" Frank kralı Şarlman  
Soru Açıklaması
13.
Tarihsel bilgiler bize kültürün tüm toplumlarda mutlaka bir birikime dayandığını göstermektedir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki maddelerden hangileri kültür birikimini sağlamaktadır?I-İşleme III-DönüştürmeII-Zanaat IV-Mekan Değiştirme
Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
14.
Bilimsel metodolojinin temellerini atan bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Francis Bacon
Soru Açıklaması
15.
Erken ortaçağ kültürünü belirleyen ve çok-parçalılığı düzenleyerek homojen hale getiren en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hristiyanlığın Yayılması
Soru Açıklaması
16.
Kültür tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ve yükselişi hangi yıllarda meydana gelmiştir?  
Doğru Cevap: "C" 70’li yıllar  
Soru Açıklaması
17.
I. Gutenberg’in matbaayı keşfiII. İspanya’da Müslüman hâkimiyetinin sona ermesiIII. Tekerleğin icadıIV. Amerika’nın keşfiYukarıdakilerden hangileri yeniçağın başlamasına zemin hazırlayan çığır açan tarihsel olaylar arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki olaylardan hangisi Kavimler Göçü olarak adlandırılmaktadır?  
Doğru Cevap: "E" Hunların batıya doğru göç etmeleri ve bu hareket sırasında önlerine çıkan çoğu Cermen kökenli pek çok kavmin yer değiştirmesi
Soru Açıklaması
19.
Dünya uygarlığının temeli hangi çağa dayanır?  
Doğru Cevap: "B" Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı)  
Soru Açıklaması
20.
Aquinalı Thomas’la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  
Doğru Cevap: "E" İlahi Komedya’nın yazarıdır.  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.