İSLAMİ BİLİMLER

İSLAMİ BİLİMLER

TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ

 İslamiyet sadece dini konulara değil, fen ve diğer bilim dallarına da önem vermiştir. Özelikle Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte Türk ve islam bilginleri hem dini alanda hem de felsefi bilimlerde çok önemli bilim insanları yetiştirmiştir.

İSLAMİ BİLİMLER

İslami Bilimler, Kur’an-ı kerim’in ve islam dininin doğru biçimde öğretilmesi için yapılan çalışmalar islami bilimlerin doğmasına neden olmuştur.

Tefsir:

Kur’an-ı Kerim’i açıklar ve yorumlar.

Hadis:

Hz. Muhammed’in Müslümanları aydınlatmak için söylediği söz ve davlarınışları inceleyen bilimdir.

Fıkıh:

İslam hukukunda ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünüdür.

Kelam:

Allah’ın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konular ve İslamiyet’in ana ilkelerini konu edinen bilimdir.

SOSYAL BİLİMLER

Müslümanlar sınırlar genişledikçe fetih ettikleri bölgelerde astronomi, tıp, matematik, felsefe gibi bilimlerle tanıştılar.

Tarih:

En önemli tarihçiler Taberi, İbnnü’l Esir, Mesudi’dir.

Coğrafya:

İslam devleti sınırları genişledikçe bu ülkeleri gezen seyyahların sayısı arttı. Bu insanlar gezip gördükleri yerleri anlatan kitaplar hazırladılar.

Felsefe:

İslam dünyasında felsefe bilimi Antik Yunan eserlerinin incelenmesiyle başladı. En ünlü islam felsefecileri İbn-i Sina ve ibn-i Rüşd’dür.

FEN BİLİMLERİ

Astronomi:

Astronomiyle ilgilenen en ünlü bilgin Ferazi’dir. Ferazi “usturlap” adı verilen bir aletle yıldızların hareketini izledi. El Harizmi’de astronomi alanında calışmlar yaptı. Türk ve islam bilginleri ve bu alanda çalıştıkları alt dallar.

Matematik:

İslam dDevletlerinde Abbasiler Dönemin’de, Hint rakamları geliştirilerek matematik kullanıldı. Bu dönemde cebir ve logaritma ile ilgili bir çok eser ve tirigonometri ve geometri alanında birçok eser verildi.

Kimya:

İslam dünyasında en ünlü kimyacı ve aynı zamanda fizikçi Cabir’dir. Cabir ilk hassas teraziyi kullandı.

Tıp ve Eczacılık:

Bu alanda en ünlü isim İbn-i Sina’nın “El Kanun Fi’t-Tıp” adlı eseri 500 yıl süreyle Avrupa üniversitelerin de genel Tıp kitabı olarak kullanıldı.

Fizik:

İslam dünyasında ünlü fizik alimi ibnü’l Heysemi ışığın yansıması konusunda çok önemli buluşlar yaptı.