TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Milli Olması: I. TBMM’de Osmanlı Mebusan Meclisi’nden farklı olarak azınlık milletvekilleri yoktur. Misakımilli sınırlarına ulaşılması için mücadele edilmiştir. Bu yüzden her yönüyle milli (ulusal) bir meclistir.

Olağanüstü Yetkiler Taşıması: I. TBMM olağanüstü bir dönemde açılmış vatanın kurtuluşunu bir an önce gerçekleştirebilmek için olağanüstü yetkilerle donatılmıştır.

İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması, güçler birliği ilkesinin benimsenmesi gibi özellikler meclisin olağanüstü yetkiler taşıdığının göstergesidir.

Partilerin Olmaması: I. TBMM vatanın kurtuluşuna öncelik verdiği için daha çok dış politikaya önem vermiş iç politikadaki birçok konu ertelenmiştir. Bu yüzden I. TBMM’de bazı gruplar ortaya çıksa da siyasi partiler ortaya çıkmamıştır.

I. TBMM siyasi partilerin olmamasına rağmen her türlü düşüncenin serbestçe gündeme getirildiği demokratik bir ortama sahiptir.

Kurucu Olması: Osmanlı yönetimini yok sayıp yeni bir devlet kurduğu ve 1921 Anayasası’nı hazırladığı için kurucu bir meclistir. Ancak birlik beraberliği olumsuzu etkilememek için kurucu ifadesi kullanılmamıştır.

İhtilalci Olması: Osmanlı yönetimini yok sayıp Anadolu’da ulus egemenliğine dayalı bir devlet kurmuştur.

Güçleri Birliği İlkesinin Benimsenmesi: Hızlı karar alıp uygulamak ve meclisi ülkenin tek etkili gücü haline getirmek için güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

Demokratik Olması: Üyelerini seçimle belirlemiş kararlarını oy çokluğuna göre almıştır. Bu yüzden demokratik özelliklere sahip bir meclistir. Ancak doğal olarak savaş ortamının zorlamasıyla demokrasi zaman zaman tam olarak uygulanamamış vatanın bütünlüğünü korumak için demokrasiden bazı tavizler verilmiştir.

Geniş Tabanlı Olması: I. TBMM’de çoğunluğu asker olmak üzere çiftçi, din adamı, serbest meslek sahibi, avukat, yazar gibi bir çok meslek grubu temsil edilmiştir.

Fedakâr Olması: Milletvekilleri çoğu zaman maaşlarını almayıp orduya bağışlamışlar, günlük politik çekişmelerden uzak durmaya çalışmışlardır.

İdealist Olması: Misakımilli ve tam bağımsızlığa uymayan herhangi bir özellik görüşme konusu yapılmamıştır.

TBMM 7 Haziran 1920’de aldığı bir kararla İstanbul Hükûmeti’nin yapacağı tüm antlaşmaları yok saymıştır.

Milli Mücadele’de Basın

Milli Mücadele’yi Destekleyen Basın Kuruluşları

Milli Mücadeleye Karşı Olan Basın Kuruluşları

  İrade-i Milliye: Sivas Kongresi’nden sonra Temsil Heyeti tarafından çıkarılmıştır.

  Anadolu Ajansı: TBMM açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920’de kurulmuştur. Halide Edip Adıvar, Falih Rıfkı Atay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi Türk edebiyatını önemli yazarları kuruluşundan itibaren Anadolu Ajansı’nda görev almıştır.

  Hâkimiyet-i Milliye: TBMM açıldıktan sonra yarı resmi bir gazete olarak Milli Mücadele’nin sözcülüğünü yapmıştır.

  Tasvir-i Efkâr

  Vakit

  İkdam

  Zaman

 Akşam

  Tercüman

  İstiklâl

  Yenigün

  Açıksöz

  Albayrak

  Anadolu

  Babalık

  Öğüt

  Ahali

  İstikbal

  Peyam-ı Sabah

  İstanbul

  Alemdar

  Ferda

  İrşat

  Zafer

  Aydede

  Ümit