Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Şeyh Sait İsyanının yaşandığı sırada aşağıdakilerden hangisinin istifası üzerine hükümeti kurma görevi İsmet İnönü’ye verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ali Fethi Okyar
Soru Açıklaması
2.
“Tek parti döneminin egemenlik ilişkileri açısından belirgin özelliği, yeni yönetici elitlerle toplumun geri kalan kesimleri arasında, ideolojik ve kültürel gerilimin yanında, gelir ve statü farkında somutlaşan bir kopuş veya uzaklaşma olgusunun belirginleşmesidir.” Yakup Kadri Karaosmanoğlu, aşağıda adı verilen eserlerinden hangisinde bu kopuş veya ayrışmayı ele alır.
Doğru Cevap: "E" Ankara
Soru Açıklaması
3.
İlk koalisyon hükümeti olan Cumhuriyet Halk Partisi-Adalet Partisi hükümeti aşağıdakilerden hangisinde anlaşamadıkları için hükümet yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Siyasi aflar konusu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Trablusgarp
Soru Açıklaması
5.
Cumhuriyet'in kurucu partisinin Halk Fırkası adını alması aşağıda yer alan hangi gelişmeden sonra gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1923 Lozan Barış Antlşaması
Soru Açıklaması
6.
Adnan Menderes aşağıdakilerden hangi fakülte mezunudur?
Doğru Cevap: "D" Hukuk Fakültesi
Soru Açıklaması
7.
Türkiye Cumhuriyetinde tek partili dönem hangi yılları kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "B" 1923-1950
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1959 yılında yayımlanan ilk hedefler beyannamesinin içerdiği taleplerden değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
9.
Türkiye'nin siyasal yaşamında DP'den sonra tek başına hükümet kurmayı başarabilen ikinci parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" AP
Soru Açıklaması
10.
Ortanın solu söylemi aşağıdaki hangi partiye aittir?
Doğru Cevap: "B" CHP
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de yer alan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İttihat Grubu
Soru Açıklaması
12.
TBMM hükûmeti hangi tarihte Saltanatı kaldırma kararını almıştır?
Doğru Cevap: "C" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması
13.
Ekonomik kalkınmayı finans anlamında da desteklemek için Menderes’in özel talimatıyla kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye Vakıflar Bankası
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti içinde “aşırılar” diye bilinen grubun üyelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Adnan Menderes
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 1946 seçimlerinin özellikleri doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Açık oy-gizli tasnif-adli denetim yok
Soru Açıklaması
16.
10 Ekim 1965 genel seçimlerini aşağıdaki partilerden hangisi kazanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Adalet Partisi (AP)
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 1946 genel seçiminin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Açık oy-gizli tasnif uygulanmıştır
Soru Açıklaması
18.
Adnan Menderes ve Fuat Köprülü hangi yasa tasarılarına gösterdikleri muhalefetleri sonucunda 1945'te CHP'den ihraç edildiler?
Doğru Cevap: "A" Toprak Reformu
Soru Açıklaması
19.
13 Şubat 1961'de kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" TİP.
Soru Açıklaması
20.
 • Lozan Antlaşmasının imzalanması
 • Ankara’nın başkent olması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" 3-1-2-4
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.