Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
15 Ekim 1961’de yapılan genel seçimlerden sonra cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi getirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Cemal Gürsel
Soru Açıklaması
2.
17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kazım Karabekir
Soru Açıklaması
3.
II. Meşrutiyet, I. Meşrutiyete göre daha az ……….. ve daha çok ………….dir.             Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmesi gereken ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Seçkinci, toplumsal
Soru Açıklaması
4.
27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) düşük rütbeli bir grupsubayın Demokrat Parti (DP) iktidarına karşı gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihindeki ilkaskerî darbedir. Darbeyi gerçekleştiren bu grup kaç kişiden oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 38
Soru Açıklaması
5.
27 Mayıs darbesiyle fiilen kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" DP.
Soru Açıklaması
6.
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Çıkarıldığı yılda kabine sisteminin oluşturulmasını sağlamıştır.
Soru Açıklaması
7.
Adalet partisinin 1965-1971 yılları arasında benimsediği ve dışarıdan alınan ithal ürünlerin; ülke içinde üretimini dolayısıyla yerli üretimi teşvik eden ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İthal İkameci Ekonomi Politikası
Soru Açıklaması
8.
   Adalet Partisi çatısı altında siyaset yapamayacaklarına inanan muhalif milletvekilleri, Ferruh Bozbeyli öncülüğünde Aralık 1970’te kurulan ……..'ye geçmişlerdir. Boşluğa gelmesi gereken parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Demokratik Parti
Soru Açıklaması
9.
Hangisi İttihat ve Terakki yönetiminin uygulamaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Çok kültürlülüğe dayalı bir politika izlenmesi
Soru Açıklaması
10.
Türk siyasi hayatındaki ilk anayasa olan Kanun-u Esasi hangi yıl çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1876
Soru Açıklaması
11.
Adnan Menderes Cumhuriyet Halk Partisi'nden aşağıdaki hangi nedenle ihraç edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yönetimi Eleştirmek
Soru Açıklaması
12.
I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmak II. Lozan Barış Antlaşmasını onaylamak III. Cumhuriyeti ilan etmek Yukarıdakilerden hangisi II. TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" II.-III.
Soru Açıklaması
13.
1961 seçimleri sonrasında kurulan ilk koalisyon hükümeti hangi tarihte anlaşmazlıklar yüzünden yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 31 Mayıs 1962
Soru Açıklaması
14.
Merkez-çevre kavramı aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Şerif Mardin
Soru Açıklaması
15.
I- Çerkez Ethem İsyanı II- Çopur Musa İsyanı III- Çapanoğlu İsyanı Yukarıda verilen isyanlardan hangisi ya da hangileri Kuva-i Milliye ve düzenli orduya karşı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
16.
Türk siyasi tarihindeki ilk anayasa hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kanun-u Esasi
Soru Açıklaması
17.
1965 Seçimlerinden sonraki kurultayda ortanın solu söylemini açıkça destekleyen Ecevit ve arkadaşlarının kurultaydan başarıyla çıkmaları üzerine CHP’deki “muhafazakâr” kesimin kurduğu yeni parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güven Partisi
Soru Açıklaması
18.
27 Mayıs darbesiyle başlayan süreçte Osman Bölükbaşı'nın içinde bulunduğu siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" CKMP.
Soru Açıklaması
19.
1950 Genel Seçimi sonuçlarına göre parlamentoya giren partiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet Halk Partisi-Millet Partisi-Demokrat Parti
Soru Açıklaması
20.
Avrupa’ya kaçan Yeni Osmanlıları kim korumuş ve finanse etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Mustafa Fazıl Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.