Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
1960 askeri darbe yapıldığında aşağıdaki partilerden hangisi iktidardaydı?
Doğru Cevap: "D" Demokrat Parti
Soru Açıklaması
2.
Partilerin aldıkları oy oranında milletvekili çıkarabildiği seçim sisteminin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Nispi seçim sistemi
Soru Açıklaması
3.
I. Alevilerin ilk siyasal deneyimi olması II. Devletin sadece Sünniliği Hanefi mezhebini muhatap almasını kabul etmemeleri III. 1969 seçimlerinde Amasya, Tokat, Sivas gibi illerden 8 milletvekili çıkarmaları Yukarıda özellikleri verilen parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye Birlik Partisi
Soru Açıklaması
4.
Cemal Özbey tarafından kurulan Alevilerin ilk siyasal partisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye Birlik Partisi
Soru Açıklaması
5.
Büyük Millet Meclisi hüku^metinin Misak-ı Milli^’den taviz verdiği ilk antlaşma hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1921 Moskova Antlaşması  
Soru Açıklaması
6.
Tanzimat dönemi, Osmanlı aydınının ve bürokratlarının Avrupa medeniyeti karşısında geri kaldıklarını kabullendikleri bir dönemdir ve Osmanlı’nın Batılılaşmacı aydını geri kalmışlığı aşmanın Avrupa medeniyetine dâhil olmaktan geçtiğine inanmıştır. Bu kapsamda aydın ve bürokratların, Avrupa medeniyetine dâhil olmayı öncelikle aşağıdakilerden hangisine yansıttıkları söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Adab-ı muaşeret kuralları
Soru Açıklaması
7.
Demirel’in 1966’da Cumhurbaşkanı olarak Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay’ın seçilmesini istemesindeki ana unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Siyasetle ordu ilişkilerini dengelemesi   
Soru Açıklaması
8.
Demokratik Partisi aşağıdaki partilerden hangisinden ayılan kişilerin kurduğu partidir?
Doğru Cevap: "A" Adalet Partisi (AP)
Soru Açıklaması
9.
Demokrat Parti’nin uyguladığı politikaları eleştiren,19’lar olarak bilinen milletvekillerinin kurduğu parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hürriyet Partisi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1966 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Cevdet Sunay
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs Türklerinin anayasal haklarının savunulması için garantör olan ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki üniversitelerden hangisi Adnan Menderes'in Başbakalığı sırasında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Atatürk Üniversitesi
Soru Açıklaması
13.
1924’te İsmet Paşa hükümetinin kurulmasından sonra ortaya çıkan muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru Açıklaması
14.
Türkiye hangi tarihte daha sonra Avrupa Birliği (AB) haline gelecek olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) ortaklık başvurusunda bulunmuştur?
Doğru Cevap: "A" 31 Temmuz 1959
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde 1960’lardaki siyasi partiler ve lider eşleşmesi doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yeni Türkiye Partisi-Ekrem Alican
Soru Açıklaması
16.
Adnan Menderes siyasete ilk olarak hangi siyasal parti saflarında atılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Serbest Cumhuriyet Partisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı bitmeden ilan ettiği ilkeleri ile yenilen milletlerin kendi kaderlerini belirleme hakkından söz etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Wilson
Soru Açıklaması
18.
I. Celal Bayar II. Feridun Fikri Düşünsel III. Yusuf Hikmet Bayur IV. Refik Koraltan V. Mehmet Fuad Köprülü Yukarıdakilerden hangileri 7 Haziran 1945’te Dörtlü Takrir’e imza atanlar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" I, IV ve V
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisinde Mondros sonrasında işgal edilen bölgeler ile işgal edilen devletler doğru şekilde verilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Kars- Rusya
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Başbakan Adnan Menderes'in yükseköğretim alanında başlattığı hamle çerçevesinde 1957 yılında kurulan üniversitedir?
Doğru Cevap: "B" Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.