Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin kullandığı en popüler sloganlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Yeter Söz Milletindir!
Soru Açıklaması
2.
27 Mayıs 1960 Tarihinde gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk darbesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Milli Birlik Komitesinin (Ordu)
Soru Açıklaması
3.
İstanbul hangi tarihte işgal edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 16 Mart 1920
Soru Açıklaması
4.
Birleşmiş Milletler aşağıdakilerden hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1945
Soru Açıklaması
5.
Rauf Denktaş, Rıza Vuruşkan, Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi öncülüğünde Kıbrıs'ta EOKA karşısında Türklerin küçük direniş örgütlenmelerini birleştirerek oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatı hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1957
Soru Açıklaması
6.
24 Temmuz günü II. Abdülhamit Rumeli’den gelen ikazı kabullenerek Meşrutiyet’i resmen ilan etmiştir. Yeni seçimlerin sonucunda Aralık 1908’de toplanan Meclis-i Mebusanda yer alan Prens Sabahattin'in partisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahrar Fırkası
Soru Açıklaması
7.
1961 Anayasası ile aşağıdaki bakanlıklardan hangileri seçim öncesi istifa etmesi ve yerlerine bürokratların atanması uygulaması getirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ulaştırma-İçişleri-Adalet
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1950 seçimine katılan partilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Toprak Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi
Soru Açıklaması
9.
25 Aralık 1963’te işbaşına gelen III. İnönü hükûmetinin en fazla uğraştığı konu aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Kıbrıs sorunu
Soru Açıklaması
10.
Hangisi Lozan Barış Konferansı'na gönderilen delegelerden taviz verilmemesi istenen konular arasında yer alır?  
Doğru Cevap: "D" Ermenilere toprak verilmemesi
Soru Açıklaması
11.
Dışarıdan alınan ithal ürünlerin; ülke içinde üretimini dolayısıyla yerli üretimi teşvik eden ekonomi politikasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İthal ikameci ekonomi politikası
Soru Açıklaması
12.
27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi, hangi parti iktidarına karşı gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Demokrat Parti
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devletinde 1911 yılında bazı değişikliklerle birlikte uygulanmaya başlanan Borçlar Hukuku hangi ülkeden alınmıştır?
Doğru Cevap: "E" İsviçre
Soru Açıklaması
14.
13 Aralık 1963 tarihinde Kurucu Meclis (KM) kurulmuştur. Bu meclis Milli Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinden oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu mecliste temsil edilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Demokrat Parti
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, “Medeniyet Avrupa medeniyetidir, bunu gülü ve dikeniyle ithal etmek mecburidir” diyerek modernleşme sürecinde bize ait olanın yerine bütünüyle Batılı kurum ve değerleri yerleştirmeyi savunmuştur?
Doğru Cevap: "B" Abdullah Cevdet
Soru Açıklaması
16.
I. Müslüman olmayan azınlıklar Müslümanlar kadar özgür ve yasalar önünde onlarla eşit olacak  II. Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacak III. Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü Yunanistan'a verilecek Yukarıda verilen ifadelerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
17.
I. Tekel II. Denizcilik Bankası III. Devlet Malzeme Ofisi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Menderes döneminde kurulan ekonomik kurumlardır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tek parti döneminde yapılan inkılaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Arapça ve Kürtçe eğitim veren okulların açılması
Soru Açıklaması
19.
Fransa ve İngiltere diplomatlar tarafından imzalanan ve Rusya’nın da kabul ettiği Osmanlı Orta doğu’sunun gizli paylaşım anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A"  1916’daki Sykes-Picot Antlaşması
Soru Açıklaması
20.
1924 Anayasası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.