Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
1991 seçimleri sonucunda hükümet hangi partiler tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" DYP-SHP
Soru Açıklaması
2.
18 nisan 199 tarihinde yapılan seçimlerde hangi parti barajı aşamayarak meclis dışında kalmıştır?
Doğru Cevap: "B" CHP
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerden hangisi en sert ve etkili olanıdır?
Doğru Cevap: "C" 1980
Soru Açıklaması
4.
1980 askerî müdahalesi sonrası ilk kez yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve seçilen Türkiye Cumhuriyeti’nin Sekizinci Cumhurbaşkanı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Turgut Özal
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanıdır?
Doğru Cevap: "C" Ahmet Necdet Sezer
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Partisi üyeleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Soru Açıklaması
7.
Cumhuriyetimizin 10. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Ahmet Necdet SEZER
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki siyasi parti liderlerinden hangisi 12 Eylül darbesiyle birlikte siyasi yasaklı kapsamına alındıktan sonra 1987 referandumuyla siyasete geri dönenlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Erdal İnönü
Soru Açıklaması
9.
1991 yılında gerçekleşen genel seçimlerde en yüksek oyu hangi parti almıştır?
Doğru Cevap: "D" DYP
Soru Açıklaması
10.
1987 yılında getirilmiş ve 2002 yılına kadar 46 kez uzatılmış ancak Ak parti tarafından kaldırılmış ve yıllar sonra yine Ak parti tarafından geçici süreliğine geri getirilmek zorunda kalınan anti demokratik bir uygulama olarak da bilinen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Olağanüstü Hâl
Soru Açıklaması
11.
AK Parti'nin ilk genel başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Recep Tayyip Erdoğan
Soru Açıklaması
12.
I. Yürütmenin güçlendirilmesi, II. Temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, III. Yargısal güvencelerin zayıflatılması, IV. Askerî yargının yetkilerinin artırılması, V. Siyasi katılım araçlarının çeşitlendirilmesi, 12 Mart darbesi sonrası gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri genellikle yukarıda verilen hususların hangilerini içermektedir?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
12 Mart darbesiyle Nihat Erim CHP'den istifa etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Partilerden bağımsız kalabilmek için
Soru Açıklaması
14.
I. Tesanüt Grubu II. Halaskar Zabitan Grubu III. Islahat Grubu IV. İstik­lal Grubu V. Emek Grubu Türkiye Büyük Millet Meclisin açılmasından 1921 İlkbahar’ına kadar geçen süre içinde Mecliste faaliyet gösteren çeşitli küçük gruplar olmuştur. Yukarıdakilerden hangileri bu gruplar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
15.
1991 erken seçimlerinde aşağıdaki partilerden hangisi birinci olarak çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" DYP
Soru Açıklaması
16.
24 Ocak 1980 tarihinde alınan bir dizi ekonomik kararı ifade eden 24 Ocak Kararlarının mimarı olan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Turgut Özal
Soru Açıklaması
17.
Askerî cuntanın yapılmasını istediği emirleri içeren metin aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Muhtıra
Soru Açıklaması
18.
3 Kasım 2002 günü yapılan milletvekilliği genel seçimlerinin sonucunda ne olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Seçim kararı alan koalisyon ortaklarının hepsi seçim barajının altında kalarak Meclis dışında kalmışlardır. 
Soru Açıklaması
19.
Hangi yıl hüku^met devalüasyon yapmak zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1994
Soru Açıklaması
20.
Turgut Özal'ın görevi başında ani ölümünün ardından Cumhurbaşkanlığına seçilen Süleyman Demirel'den boşalan Başbakanlık koltuğuna geçen siyasetçi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tansu Çiller
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.