Haçlı Seferleri

Haçlı Seferleri

Haçlı Seferleri: Ortaçağda Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve dolaylarını geri almak için düzenlenen seferlere Haçlı Seferleri denir. (Ortaçağın En Önemli Olayları)

Haçlı Seferleri 11 – 13. Yüzyıl da devam etmiştir.

Haçlı Seferlerinin Sebepleri:

Dini Sebepler

 1. Hristiyanların, Müslümanların elinde bulunan Kudüs’ü geri almak istemeleri.
 2. Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının yaptığı çalışmalar.
 3. Papaların Ortodoks Kilisesini hakimiyet altına almak istemeleri.
 4. Papaların bu sefere katılacak olanların günahlarının bağışlanacağını söylemeleri.
 5. Din adamlarının bu seferlerde kesin zafer vaad etmeleri.

Ekonomik sebepler

 1. Fakir olan Avrupa’nın zengin olan İslam ülkelerini ele geçirerek zengin olmak istemesi.
 2. Toprak sahibi olmayan soyluların bu seferlerde toprak elde edebileceklerine inanmaları.

Siyasi sebepler

 1. Türklerin Anadolu’yu ele geçirmeleri.
 2. Türkleri durduramayan Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi.
 3. Senyör ve Şövalyelerin macera arzuları.

Birinci Haçlı Seferi (1069 – 1099)

Haçlı seferlerini ilk hazırlayan Papa II. Urbian ve Piyer Lermit (papaz)’dır.

Bizans İmparatorunun daveti üzerine Haçlı orduları harekete geçerek İstanbul’a geldiler. İmparator Alex Kommenas bu orduları Anadolu’ya geçirdi. (100.000 kişi civarı). Bu ordular Kılıç Aslan ve kardeşi tarafından İznik yakınlarında yok edildi. Bunun üzerine 600.000 kişilik haçlı ordusu harekete geçerek İstanbul’a ulaştı ve buradan Anadolu’ya geçti. İznik’i kuşattılar I. Kılıç Arslan İznik’i boşaltarak Anadolu içlerine çekildi (Konya bölgesine). Ülkenin batı toprakları Bizans tarafından işgal edildi. I Kılıç Arslan Danişmetlilerle beraber yıpratma taktiği uyguladılar.

Haçlılar Antakya ve Urfa’yı alarak Kudüs’e ulaştılar. Kudüs’te Krallık ve Kontluklar oluşturdular. (1099)

Not: bütün haçlı seferlerinin amacı Kudüs’e ulaşmaktır ancak sadece I. Haçlı seferi başarıyla sonuçlanmış ve Kudüs’e ulaşmıştır.

İkinci Haçlı Seferi (1147 – 1149)

Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi’nin Urfa kontluğunu ortadan kaldırmasıyla Haçlılar tarafından yeni bir Haçlı seferi başlamıştır. Fransa Kralı VII. Lui ve Alman imparatoru III. Konrad komutasında ki ordular Anadolu’ya geldiler.

III. Konrad, Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesut tarafından yenilgiye uğratıldı. Konrad İznik’e geri dönemk zorunda kaldı ve buradan deniz yolu ile Suriye’ye gitti.

VII. Lui Toroslarda kayıplar vererek sahilden Antakya’ya ulaşabildi. 1149’da Şam’ı kuşattılarsa da bir sonuç alamadılar ve geri döndüler.

Bu seferde ilk defa Krallar ve İmpratorlar katıldı.

Üçüncü Haçlı Seferi (1189 – 1192)

Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üzerine Haçlıların düzenlemiş olduğu bir diğer seferdir. (Hittin Savaşı 1187)

Sefere Fransa Kralı Filip Ogust, İngiltere Kralı Arslan Yürekli Rişar, Alman İmparatoru Frederik Barbosa katıldı.

Frederik Barbosa önden Anadolu’ya girdi ve Konya’yı aldı. Daha sonra Silifke Çayını geçerken atından düştü ve boğularak öldü bunun üzerine ordusu dağıldı.

Flip Ogust ve Arslan Yürekli Rişar deniz yolu ile Suriye’ye ulaştı. Akka kalesini aldılar. Kudüs’ü kuşattılar ancak başarılı olamadılar.

Not: Bu Sefere Krallar Seferi denir.

Dördüncü Haçlı Seferi (1204)

Üçüncü Haçlı Seferinde başarı elde edilemeyince Papanın teşvikleriyle yeni bir sefer düzenlendi. Haçlılar deniz yolu ile Kudüs’e gitmek üzere Venedik’te toplandılar. Bizans İmparatorluğunda karışıklıklar devam ediyordu. Bizans İmparatorunun yardım istemesi sonucu İstanbul’a geldiler. İstanbul’da Latin İmparatorluğu kurdular. (1204)

İstanbul’dan kaçan Rumlar İznik’te ve Trabzon’da İmparatorluklar kurdular. İznik İmparatorluğuna 1261’de Latin İmparatorluğu son verdi. Trabzon Rum İmparatorluğu da Fatih Sultan Mehmet tarafından ortadan kaldırıldı.

Haçlı Seferlerinin Sonuçları

Siyasi sonuçları;

 • Derebeylik yönetimi zayıfladı, merkezi krallıklar kuruldu ve güçlendi.
 • Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla Krallıklar gücünü arttırdı.

Ekonomik Sonuçları;

 • Akdeniz’de ticaret gelişti.
 • Cenova, Venedik ve Marsilya limanları gelişti.
 • Gemi yapımı gelişti.
 • Çeşitli sanatlar gelişti.
 • Bankacılık gelişti.

Sosyal Sonuçlar;

 • Ticaretle ve sanatla uğraşan Burjuva sınıfı gelişti.
 • Feodalitenin zayıflaması sonucu köylüler birçok haklar elde etti. Bu durum ekonominin gelişmesine ve üretimin artmasını sağladı.

Dini Sonuçlar;

 • Kilise ve papanın otoritesi zayıfladı.
 • Kilisenin baskısı azalınca Bilim, Sanat ve Edebiyatta gelişmeler oldu.

Bilim ve Teknik Alanındaki Sonuçlar;

 • Müslümanlarda pusula, kağıt ve matbaa getirildi, konut işçiliğini öğrendiler.
 • İslam bilginlerinin eserleri Latinceye çevrildi