Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Bizans İmparator’u İoannes'in Kilikya (Çukurova) seferine çıkmasının başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tarsus, Adana, Misis ve Anazarba gibi Bizans’a ait şehirleri zapt eden Ermeni prensi Leon’u cezalandırmak.
Soru Açıklaması
2.
Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesud'u ölümünden kısa bir süre önce Çukurova'ya giderek, güçlenen Ermeniler üzerine sefere çıkmaya teşvik eden temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bizans İmparatoru Manuel'in, sultana değerli hediyeler ve çok miktarda para göndererek onu Ermeniler üzerine bir sefer yapmaya teşvik etmesi
Soru Açıklaması
3.
Düzenli Selçuklu ordularının Anadolu’da kazandığı ilk büyük savaş aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Pasinler Savaşı 
Soru Açıklaması
4.
Malazgirt’ten sonraki birkaç yıl içerisindeki süreçte meydana gelen en önemli olay nedir?
Doğru Cevap: "E" İznik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmuş olması
Soru Açıklaması
5.
      I. Kilikya Ermenilerinin vergiye bağlanması       II.Ülkenin merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulamaması       III. Ladik ve Honaz çevresinin fethedilmesi       IV.Gürcistan Seferinin gerçekleştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri Gıyaseddin Keyhüsrev’in ilk saltanat dönemine ait olaylardandır?
Doğru Cevap: "B" II,III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türk göçünün mahiyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Göçlerin sürekliğinin olmaması
Soru Açıklaması
7.
Süleymanşah tahtta iken Bizans imparatorluğu'nda tahtta kim oturuyordu?
Doğru Cevap: "C" III. Aleksios Angelos
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Haçlı Seferi’nin sebeplerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Avrupa’da zenginleşen halkın yeni yerler elde etmek istemesi 
Soru Açıklaması
9.
Çaka Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" 1101 Yılı Haçlılarıyla yapılan savaşta hayatını kaybetmiştir. 
Soru Açıklaması
10.
İmparator İonnes döneminde Bizansın Anadolu’da ilerleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Denizli ve Uluborlu Bizans’ın Çukurova’yla Suriye’yi kontrolü açısından çok önemli şehirlerdi.
Soru Açıklaması
11.
İmparatorun Bizans yönündeki fetihler durdurulmadığı ve Kılıç Arslan’ın barış şartlarını ihlâl ettiği gerekçesiyle ilan ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Miryokefalon Savaşı
Soru Açıklaması
12.
Eskişehir ve Ereğli Savaşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kılıç Arslan, Haçlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. 
Soru Açıklaması
13.
Anadolu topraklarından Türkiye olarak söz edilmesi ne zaman başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" XI. Yüzyıl
Soru Açıklaması
14.
Anadolu'nun en eski, Diyar-ı Bekr’in de Artuklular’dan sonraki en uzun ömürlü Türkmen Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dilmaçoğulları
Soru Açıklaması
15.
II. Kılıç Arslan’ın tahta çıkışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Atsız adlı kardeşinin isyanını bastırmak için Bizans’tan destek almıştır. 
Soru Açıklaması
16.
II.Süleymanşah’ın Gürcistan seferiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Süleymanşah, Kraliçe Thamara’yı Micingerd kalesi önünde ağır bir yenilgiye uğratmıştır. 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinde ilk altın para darb edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II. Kılıç Arslan
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi I. Kılıç Arslan öldüğünde parçalanmış olan Selçuklu ülkesini birleştiren ve sınırlarını Gürcistan hudutlarına kadar genişleten Türkiye Selçuklu sultanıdır?
Doğru Cevap: "A" II. Süleymanşah
Soru Açıklaması
19.
1198 yılında Kilikya seferi sonucunda Süleymanşah'a bağlanan Bizans kralı kimdir?
Doğru Cevap: "A" II. Leon
Soru Açıklaması
20.
Selçuklu Sultanı I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in şehit düştüğü savaş aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Alaşehir Savaş
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.