Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu yöneticilerinin Türkmenleri Horasan’dan Anadolu’ya yönlendirilmesi nedenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Türkmenlerin gaza etmelerini istememesi düşüncesi
Soru Açıklaması
2.
Süleymanşah hangi yıl Antakya'yı fethetmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1085
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi Pasinler Savaşı ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Düzenli ordunun kazandığı ilk büyük savaş olması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti sultanı I. Kılıç Arslan döneminde meydana gelen olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Drakon Çayı Anlaşması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi II. Süleymanşah'ın Gürcistan Seferi sırasında meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Selçuklu ordusunun sultanın öldüğünü sanarak dağılması
Soru Açıklaması
6.
III. Haçlı Seferi sırasında II. Kılıç Arslan'ın Alman İmparatoruna verdiği geçiş iznini suistimal eden oğlu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Melikşah
Soru Açıklaması
7.
I.  Kendi adlarına para kestirmek  II. Divanlarını kurmak III. Kılıç Arslan’a bağlılıklarını bildireceklerdi.  Yukarıdakilerden hangileri Melik olarak tayin edilenlerin sorumluluğundadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Birinci Haçlı Seferinde en büyük zararı aşağıdakilerden hangisi görmüştür?
Doğru Cevap: "B" Türkiye Selçukluları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Ermeni hükümdarı II. Leon'un tutumları karşısında Sultan Süleymanşah'ın sefer düzenlediği yerdir?
Doğru Cevap: "E"  Kilikya çevresi
Soru Açıklaması
10.
Sultan I. Keyhüsrev’in Kilikya Seferi neticesinde Ermeni kralı anlaşma yapmaya mecbur kaldı. Aşağıdakilerden hangisi anlaşma şartlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Haçlılara yardım ve desteği kesmek
Soru Açıklaması
11.
1097 yılında Anadolu topraklarına giren Haçlılar'ın ilk hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İznik kentini fethetmek
Soru Açıklaması
12.
Süleymanşah ne zaman kendi adına gümüş sikke kestirmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1199-1200
Soru Açıklaması
13.
Sultan I. Mesud tahtı nasıl ele geçirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kardeş katli ile
Soru Açıklaması
14.
Ağabeyi Şahin Şahı öldürterek Türkiye Selçuklu Devleti tahtına oturan I. Mesut'un devleti yönetmede varlık gösteremeyerek başarısız olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahtını  borçlu olduğu Danişmendli Emir Gazi’nin  gölgesinde kalmış,bağımsız hareket edememiştir
Soru Açıklaması
15.
Diyar-ı Bekr bölgesinin dört büyük şehri arasında yer alan Erzen ve Bitlis merkezli olarak kurulan Türkmen Beyliği Aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dilmaçoğulları
Soru Açıklaması
16.
İkinci haçlı seferiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Haçlı ordusunun kılıç artıkları olarak kalan 10.000 Hıristiyan, dinleri değiştirilmesi şartıyla hayatta kalmışlardır.
Soru Açıklaması
17.
Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluş şekli ve tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Melikşah, Kutalmışoğullarına karşı Haçlılar ile  anlaşmalar yapmıştır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nden sonra kurulan ilk Türk beyliğidir?
Doğru Cevap: "D" Saltuklular
Soru Açıklaması
19.
Sultan Keyhüsrev'in şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alaşhir Savaşı
Soru Açıklaması
20.
Sultan kaç yıl tahta kalmıştır?
Doğru Cevap: "D" 39
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.